– Den här rapporten visar hur utbrett det är med otrygga anställningar i vår bransch. Det som arbetsgivarna kallar för flexibilitet leder till en extremt osäker situation för våra medlemmar som hela tiden måste jaga timmar för att klara av att betala mat och hyra, säger Handels förbundsordförande Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande.

Bara 31 procent av arbetarna i handeln hade en tillsvidareanställning på heltid 2015, jämfört med 43 procent 1990. Timanställningar och anställningar vid behov har på senare tid blivit de vanligaste formerna av visstid och utgör nu 80 procent av dessa.

Rapporten visar också att klyftan i anställningstrygghet mellan arbetare och tjänstemän ökar. Bland tjänstemännen är det bara 9 procent som idag har visstid, mot 28 procent av arbetarna.

Handels har också gjort en enkät bland skyddsombud runtom i landet om hur de många otrygga jobben påverkar arbetsmiljön. Den visar ett tydligt samband – alla mår sämre där många har tillfälliga jobb.

45 procent av skyddsombuden svarade att det var vanligt med sjukskrivningar på arbetsplatser med många tillfälliga jobb, medan endast 15 procent uppgav att det var vanligt på arbetsplatser med inga eller få tillfälligt anställda.