STOCHOLM 20030613 Reportage om Konsum p Mˆja fˆr Fri Kˆpenskap. Foto: Leif R Jansson/SCANPIX Code 50020

Foto: Leif R Jansson/TT

Arbetsolyckorna inom tillverkningsindustri och partihandel är många, och vid årets största tillsynsinsats som startar i mars kommer Arbetsmiljöverket att besöka 2 000 arbetsplatser.

730 000 svenskar är sysselsatta i dessa branscher.

– Vi inspekterar arbetsplatser där statistiken över olyckor och sjukdomar står stilla, på hög nivå, alltså där risken för ohälsa är stor, säger Håkan Olsson, chef för inspektionsavdelningen på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Truckar är den allra farligaste maskinen på svenska arbetsplatser. Varje dag sker i snitt två truckolyckor, som antingen är en kollision, att last faller eller att trucken välter. Ett mål för tillsynen är att öka trucksäkerheten.

Arbetsmiljöverkets vanligaste krav vid tillsyn av arbetsplatser gäller det grundläggande, systematiska arbetsmiljöarbetet som syftar till att med riskbedömningar och goda rutiner förebygga olyckor.