Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Svensk ekonomi växte med 4,5 procent under fjärde kvartalet 2015, enligt preliminära siffror från SCB. Det var betydligt mer än ekonomer hade väntat sig.
– Det är rejält drag i svensk ekonomi, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TT.

I december skrev regeringen upp prognosen kraftigt för den svenska tillväxten, till 3,6 procent för helåret 2015. Nu visar det sig att det inte var tillräckligt. Bruttonationalprodukten växte med 4,1 procent förra året, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Sista kvartalet var tillväxten 4,5 procent.

– Det bekräftar bilden av att det går väldigt starkt i svensk ekonomi just nu. Samtidigt måste man säga att det finns en del orosmoln i vår omvärld, säger Magdalena Andersson.

Hon nämner oron på börserna, att det har kommit en statistik från USA som inte varit så positiv och diskussioner om de europeiska bankernas ställning.

Men Magdalena Andersson tycker att utvecklingen för näringslivet och de investeringar som görs ändå borgar för att ställningen för svensk ekonomi kommer att vara fortsatt god.

Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, konstaterar också att tillväxten överraskade.

– Det var väntat att det skulle vara starkt, men det var ändå lite starkare än de flesta hade väntat sig, säger hon.

Enligt Reuters låg ekonomernas förväntningar på i genomsnitt 3,5 procent på årsbasis, alltså en hel procentenhet under utfallet.

Jämfört med kvartalet före växte bruttonationalprodukten med 1,3 procent, det är det femte kvartalet i rad med ökning omkring en procent enligt SCB.

Flera delar av ekonomin bidrog till uppgången, men starkast var exporten.

– Det jag tycker är positivt är att det är många faktorer som bidrar till att det är en hög tillväxt, både exporten, konsumtionen och investeringar, säger Anna Breman.

Under lång tid, sedan finanskrisen, har det framför allt varit konsumtionen som har drivit svensk tillväxt, fortsätter hon.

– Nu ser man att det är en bredare uppgång i konjunkturen och det är positivt för utvecklingen.

Annika Winsth, chefekonom på Nordea, pekar på att SCB även reviderar upp tillväxten tidigare under året.

– Det är inte bara det att fjärde kvartalet var bra, utan hela 2015 var starkt, säger hon.

Frågan är då om 2016 kan fortsätta lika starkt. Anna Breman på Swedbank reser en varningsflagg.

– Tittar man ut i världen ser det väldigt oroligt ut. Tyvärr brukar Sverige följa efter när det går sämre i omvärlden. Vi har väldigt goda förutsättningar för en fortsatt bra tillväxt, men det är i sådana här lägen man inte får känna sig för trygg och tro att det nu kommer att fortsätta på de här nivåerna, säger hon.

Annika Winsth tycker dock att omvärldsbilden som många målar upp just nu är väl negativ.

– De flesta prognosmakare tror fortfarande på en världstillväxt på 3,0 procent. Det är absolut hyggligt. Blir det på den nivån finns det absolut möjligheter för Sverige att dra nytta av det.

Svenska företag har i årtionden varit duktiga på att snabbt röra sig till länder där efterfrågan finns, en flexibilitet som följer av att vara ett litet och exportberoende land.

– Bromsar världsekonomin betydligt mer markant än de flesta tror i dag är det klart att då slår det också på svensk ekonomi. Men även om det bara blir 2,5 procent, är det inte dåligt, säger Annika Winsth.

TT: Mot bakgrund av oron i omvärlden, vad kan regeringen göra för att minska riskerna för en nedgång i svensk ekonomi?

– Hålla ordning och reda i de offentliga finanserna. Vi ser också att det råder arbetskraftsbrist på stora områden. Det är viktigt med de satsningar regeringen har gjort på bristyrkesutbildningar, säger Magdalena Andersson.

Jenny Petersson/TT