Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

FSPMIs kongress i februari 2016. Foto: IndustriAll

FSPMIs kongress i februari 2016. Foto: IndustriAll

Minst 40 procent kvinnor på ledande positioner. Det ska det indonesiska metallindustrifacket FSPMI ha framöver, enligt ett nytt beslut som är banbrytande i landet.

Beslutet togs den 10 februari och är en följd av att FSPMI:s kvinnokommitté drivit frågan hårt internt. Sedan i höstas har man haft tungt stöd från en resolution som antogs på globala facket IndustriALLs ”World Women Conference” i Wien.

”Ökad kvinnlig representation kommer att leda till att fler kvinnor blir medlemmar, och de kommer att delta i fackliga aktiviteter och bidra med sin otvivelaktiga kraft när det kommer till att leda och organisera”, säger Monika Kemperle, IndustriALLs vice ordförande, i en kommentar.

Arbetet Global