I slutet av maj är det tid för Kommunalkongress och dags att utvärdera det uppdrag som kongressen tog 2013 – nämligen att förbundet skulle jobba med att ”hitta alternativ till de marknadsmodeller som blivit norm i offentlig sektor”. Jag ska erkänna att jag inte till en början förstod hur vi skulle ta oss an frågan.

Men nu har vi tillsammans jobbat metodiskt under dessa år, nära medlemmar och utifrån medlemmarnas olika verksamhetsområden, och fått en bra bild av verkligheten och dessutom lösningsorienterade alternativ till de ”marknadsmodeller som blivit norm”.

En av våra viktigaste slutsatser av marknadsstyrningen är att det blir så tydligt att alla verksamheter inte kan ha samma kostym. För det är precis så man har gjort, man har trätt på alla verksamheter samma system. Det är som om hela befolkningen skulle gå runt i samma storlek på kostymen. Kanske passar den några, men för de allra flesta är den för stor eller för liten, eller också har den helt enkelt fel modell.

Allt större utrymme för marknaden försvårar möjligheterna att nå de mål som välfärden egentligen syftar till. De leder också till att politiker inte kan ta samma ansvar. För Kommunals medlemmar har marknadsstyrningen bidragit till underbemanning, fler tidsbegränsade anställda och deltidsanställda och fler som saknar yrkesutbildning för arbetet.

Skärmavbild 2016-02-25 kl. 08.54.49Kostymen med märket NPM – New Public Management – verkar inte passa någon verksamhet i välfärden särskilt bra. Däremot sitter den olika dåligt beroende på vad det är för verksamhet man håller på med. Allra sämst verkar passformen vara i omsorgen, där kostymen både är för trång och illa anpassad efter behoven som ser olika ut från dag till dag.

Vad är det som gör att man lyckats kränga på nästan hela välfärden denna illasittande kostym? Det som vi sett oavsett verksamhet är ju att personalen inte tillåts tänka själva utan såväl undersköterskan, sjuksköterskan som läkaren ska sköta sitt jobb utifrån en checklista eller ett minutlagt schema oavsett vem de möter just i dag. Det är samma problematik som Metallordförande Leif Blomberg sa en gång om industriarbetare, ”att man förväntas hänga av sig huvudet i skåpet och ta på sig hjälmen”.

Och det är faktiskt precis det som hänt med NPM. Många anställda har sökt sig till välfärden för att de tycker om människor. Men i dag har förutsättningarna för ett lyckat möte urholkats och jag tror att detta också är källan till de höga sjukskrivningar som vi framförallt ser i de yrken som kallas kontaktyrken.

Från de genomgångar Kommunal gjort ser vi att det behövs branschspecifika lösningar men vi kan se tre övergripande principer som behöver värnas.

1.Handlingsutrymme för välfärdens proffs
De anställdas villkor är avgörande för kvaliteten i alla välfärdstjänster. Det är bara genom att skapa handlingsutrymme för välfärdens proffs som det går att en verksamhet med hög kvalitet för omsorgstagare, patienter och elever.

2.Ökat politiskt ansvarstagande – stärkt demokrati
De folkvalda politikerna ska ges möjlighet att ta större ansvar för välfärden. Det kommunala självstyret behöver värnas och de välfärdpolitiska målen måste överordnas målsättningar i den lagstiftning som reglerar marknadslösningar.

3.Stärkta resurser
Kommunal anser att kommuner och landsting behöver tillföras mer resurser då delar av verksamheterna i dag är underfinansierad.

För att Sverige även i fortsättningen ska kunna vara stolta över världens bästa välfärdsmodell krävs en styrning där resurser används effektivt, samt att kvaliteten i tjänsterna är på en nivå där fler är nöjda. Tilliten till både effektivitet och kvalitet riskerar att minska om marknadsstyrningen av välfärden tillåts fortsätta. Politiker – ta er an utmaningen och ta fram en ny modern kostym för välfärdens proffs.

Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, Kommunal (som drömde om att bli textillärare som barn)