Handels: – Vi har redan 20 procent medlemmar med utländsk härkomst

Susanna Gideonsson. Foto: David Bicho

Susanna Gideonsson, Handels. Foto: David Bicho

På gång i förbundet: För samtal om att yrkespraktiken för unga kan byggas ut och omfatta fler.
Viktigt: Alla branscher måste ta ett ansvar, inte bara de kvinnodominerade.

Många personer som inte är födda i Sverige har redan nu sin försörjning inom handeln. ”Vi har i dagsläget jämnt skägg för att se till att alla de vi har i dag får någorlunda vettiga villkor.” Diskussionen om ”enkla jobb”  är provocerande, anser Susanna Gideonsson. ”Som ett exempel brukar man nämna att packa kassar i en livsmedelsaffär. Men det är ett jobb som försvann för femtio år sedan eftersom det inte var lönsamt.” Om arbetsgivarna inom tjänstesektorn ska ordna fram sådana arbetstillfällen borde samma krav ställas på industrin, menar hon. Susanna Gideonsson värjer sig också mot att särskilt peka ut nyanlända när det gäller åtgärder. ”Vi ser inte dem som en speciell grupp. Det handlar om människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.”

 

IF Metall: – Med lite handpåläggning kan rätt många få jobb

Anders Ferbe, IF Metall. Foto: Anders Wiklund

Anders Ferbe, IF Metall. Foto: Anders Wiklund

På gång: Förhandlar om yrkesintroduktionsavtal för nyanlända. För samtal om snabbspår.
Viktigt: Utbildningssatsningar. Bygg bostäder till de nyanlända. Snabb validering.

IF Metalls ordförande är bekymrad över tonläget i dagens svenska diskussion. – Vi ska betrakta de nyanlända i ögonhöjd och få in dem på arbetsmarknaden på samma sätt som vi faktiskt lyckades få in bosnierna på 90-talet”, säger han.
Han vänder sig mot att de nyanlända görs till ett kollektiv. I stället måste de betraktas som de individer de är. – Herregud, detta är människor som var och en gör en livsfarlig och strapatsrik resa och landar i ett kallt land i norra Europa. Jag är övertygad om att de allra flesta inte vill annat än att ha ett bra och ordningsamt liv här. IF Metall har, som Arbetet skrev om i förra veckan, öppnat för att göra undantag från sina avtal så att även flyktingar får ta del av modellen med yrkesintroduktion. IF Metall för också samtal om hur ett snabbspår för dem som redan har erfarenhet skulle kunna se ut.
– Jag tror att det skulle gå att hitta en kombination mellan arbete och utbildning. Jag är övertygad om att rätt många av dem som kommer från Syrien med lite handpåläggning faktiskt skulle kunna få jobb i sina yrken oavsett om de är snickare eller kock.
Att flyktingar ska kunna få sina kunskaper validerade är ”nyckeln” till en snabb integration, påpekar Anders Ferbe.
– Den som inte har några betyg måste få sina yrkeskunskaper testade. Den frågan vet jag att man också jobbar med på arbetsmarknadsdepartementet.

 

Målareförbundet: – Om jag satt på arbetsmarknadsdepartementet skulle jag fundera på att återinföra beredskapsjobben

Mikael Johansson, Målareförbundet. Foto: Vilhem Stokstad

Mikael Johansson, Målareförbundet. Foto: Vilhem Stokstad

På gång: Det befintliga lärlingssystemet kan rymma fler.
Viktigt: Investera i vägar och bostäder.

Det som fungerade för femtio år sedan skulle fungera igen. Målarförbundets ordförande Mikael Johansson vill att stora grupper flyktingar lotsas ut på arbetsmarknaden via beredskapsarbeten. Modellen har han hämtat från 60-, 70- och 80-talens satsningar för att ge ungdomar sysselsättning.
– Det kan handla både om nyanlända och unga. Med den typen av åtgärd kan vi nå hyggligt stora volymer hyggligt snabbt. Det är inte gratis, men det funkar, förklarar Mikael Johansson.
Han påminner om att LO-ekonomerna anser att Sverige måste göra rejäla samhällsinvesteringar för att få arbetsmarknaden att växa.

 

Hotell- och restaurangförbundet: – Flexibilitet är ordet. Det kommer ju allt från högskoleutbildade till analfabeter.

Skärmavbild 2016-02-25 kl. 09.28.06

På gång: Var först ut med att bli överens om snabbspår för kockar. Körs i gång i fyra städer. För diskussioner om en variant av eftergymnasial färdighetsutbildning.
Viktigt: Bygg bostäder.

Therese Guovelin, HRF. Foto: Christoffer Hjalmarsson

 

Fastighets: – När det gäller nyanlända är språket det absolut viktigaste.

Magnus Pettersson, Fastighets. Foto: Vilhem Stokstad

På gång: Snabbspår på gång för fastighetstekniker.
Viktigt: SFI-utbilda – gärna i kombination med anställning. Bygg bostäder.

Magnus Pettersson, Fastighets. Foto: Vilhem Stokstad

 

Transport: – Jag ser inte att vi skulle ha något särskilt ansvar för det här i fackföreningsrörelsen. Vi anställer ju inte folk. Det är det arbetsgivaren som gör.

Skärmavbild 2016-02-25 kl. 09.31.23På gång: Snabbspår.
Viktigt: Det bör byggas bostäder.

Lars Lindgren, Transport. Foto: Tomas Oneberg

 

 

Kommunal: – Praktisk svensk-undervisning och yrkeskurser. Så öppnar vi för att komma in i branschen.

Skärmavbild 2016-02-25 kl. 09.32.25På gång: Har precis kommit överens om med SKL om snabbspår för undersköterskor för att fylla luckorna i äldreomsorgen.
Viktigt: Offentlig sektor måste börja använda de stöd som finns för att anställa.

Annelie Nordström, Kommunal. Foto: Fredrik Sandberg Läs en längre intervju med Nordström här.

 

GS: – Utbilda människor till de behov som finns på arbetsmarknaden. Det finns redan idag en matchningsproblematik.

Skärmavbild 2016-02-25 kl. 09.35.12På gång: Snabbspår diskuteras. Inga samtal förs om att vidga yrkesintroduktionsanställningarna.
Viktigt: Se till att matchningen fungerar.

Per-Olof Sjöö, GS. Foto: Maja Suslin

 

Pappers: – Ska man göra saker så ska det vara generellt och träffa alla. Det tycker jag är viktigt.

Skärmavbild 2016-02-25 kl. 09.36.13På gång: Planerar varken för snabbspår eller yrkesintroduktionsavtal för nyanlända.
Viktigt: Utbilda. ”AMU-utbildningar vore en bra grej.”

Matts Jutterström, Pappers. Foto: Mats Andersson

 

Elektrikerförbundet: – Det här är inget hokuspokus. Det är inte så svårt.

STOCKHOLM 20151216 Fackfˆrbunden inom 6F har tidigarelagt sina lˆnebud och presenterar dem p expresstr‰ff p onsdagen. Jonas Wallin, fˆrbundsordfˆrande Svenska Elektrikerfˆrbundet. Foto: Vilhelm Stokstad / TT / Kod 11370

På gång: Ett snabbspår diskuteras på kraftverkssidan. I övrigt finns lärlingsavtal som kan användas även för nyanlända.
Viktigt: Mer utbildning i yrkessvenska. Bättre validering. Bostäder. Infrastruktur.

Jonas Wallin, Elektrikerförbundet. Foto: Vilhem Stokstad

 

Byggnads: – Ska vi bygga 700 000 nya lägenheter så kommer alla att behövas.

Skärmavbild 2016-02-25 kl. 09.44.29På gång: Yrkesutbildningsavtal som går att bygga ut.
Viktigt: ”Regeringen har uppmanat parterna att kroka arm. Vi vill diskutera det i avtalsrörelsen.”

Johan Lindholm, Byggnads. Foto: Vilhem Stokstad

 

Seko: – De som kommer hit utan något på fötterna måste ha en utbildning först.

Skärmavbild 2016-02-25 kl. 09.46.02På gång: Snabbspår på gång.
Viktigt: Ett tungt ansvar vilar på arbetsgivarna.

Janne Rudén, Seko. Foto: Henrik Montgomery

 

 

Livs: – Sätt igång de gamla AMU-verkstäderna igen så att folk lärs upp.

Skärmavbild 2016-02-25 kl. 09.47.49På gång: Diskuterar snabbspår.
Viktigt: ”Sjösätt klassiska arbetsmarknadsåtgärder.”

Hans-Olof Nilsson, Livs. Foto: Leo Sellén

 

 

LÄS OCKSÅ:

Så ska de nyanlända få jobb