”Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framför allt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart, rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra.”

På söndag är det trettio år sedan Olof Palme mördades och hur hedras hans minne bättre än genom The Latin Kings Fördomar 2, där hiphoparna tonsatt Palmes radiotal från 1965?

Dessutom: I Palme – ett liv i bilder ger Henrik Berggren och Jacob Forsell en bred och delvis ny bild av S-ledaren.