IF Metalls ordförande Anders Ferbe samspråkar med Kent-Erik Mattsson, klubbordförande för IF Metall-klubben vid Indexator, i Vindeln.  Foto: Carin Wallenthin

IF Metalls ordförande Anders Ferbe samspråkar med Kent-Erik Mattsson, klubbordförande för IF Metall-klubben vid Indexator, i Vindeln.  Foto: Carin Wallenthin

ARBETET DEBATT. Arbetstagarna blir vinnare med nya regler som bland annat ska förhindra skadlig stress på jobbet. När vad som krävs finns på plats, vill vi komma överens om hur. Därför har IF Metall prioriterat bättre arbetsmiljö i årets avtalsrörelse, skriver IF Metalls ordförande Anders Ferbe. 

Vi har länge varnat för vad som är på väg att hända i arbetslivet. Stenhårt slimmade organisationer. Minimal eller ingen tid för återhämtning. Inga ersättare när arbetskamrater är sjuka. En verklighet som tyvärr finns på alldeles för många arbetsplatser idag.

Försäkringskassans statistik spädde på våra varningar med uppgifter om stigande sjuktal. Under 2014 berodde hela 40 procent av alla sjukfall i Sverige på psykiska sjukdomar. Akut stressreaktion var den vanligaste diagnosen. På några år slog den växande psykiska ohälsan igenom och tog en av topplatserna i sjukskrivningsstatistiken. Idag är stress den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

När Arbetsmiljöverket skickade ut sitt förslag om en ny föreskrift på remiss svarade Svenskt Näringsliv att det var ”direkt olämpligt” att detaljreglera frågan i en föreskrift. Även SKL avvisade förslaget. Bådas svar visar tendens till bakåtsträvande. Och detta i en av det moderna arbetslivets viktigaste frågor.

Utvecklingen mot allt mer stress, större press och otrygghet har pågått alldeles för länge. De arbetsgivare som varit fartblinda har kunnat härja fritt, trycket har tillåtits öka. Ibland är det lätt att få känslan av att anställda mer eller mindre betraktas som förbrukningsvara, snarare än värdefulla för ett gemensamt resultat. Det gäller inte alla arbetsgivare, men alltför många fortsätter på samma spår utan hänsyn till hur människor faktiskt mår.

Hittills har regelverket inte varit tillräckligt starkt. Men nu stärks det, och det är välkommet. Jag hade velat att regelverket hade ändrats i går. Samtidigt inser jag att förändringar tar tid. Det som gör ont, är att många fler kommer drabbas innan reglerna får fullt genomslag.

Skärmavbild 2016-02-25 kl. 08.49.10Långtidseffekterna av stress, högt arbetstempo och sociala problem som mobbning, kan bli en av vår tids största arbetsmiljöproblem. Det finns överallt. Bland tjänstemän som arbetare, i privat sektor som i offentlig.

Dessutom visar studier att hög arbetsbelastning och stress gör människor sjuka även i andra länder. Sverige är först ut med en föreskrift som ska ge effektiva verktyg. En rad europeiska länder kommer nu att spana intensivt på oss. Vi går före och har alla möjligheter att visa hur vi kan arbeta.

Samverkan och samförstånd är en förutsättning för att hitta de goda lösningarna. Vi parter behöver nu säkerställa att det nya regelverket lägger grunden för att skapa en god dialog på arbetsplatserna. Därför har IF Metall prioriterat bättre arbetsmiljö i årets avtalsrörelse.

Den nya föreskriften reglerar vad som måste ske. Fack och arbetsgivare behöver nu komma överens om hur.

Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall