STOCKHOLM 20160118 MÂlare protesterar mot farliga ‰mnen i vattenbaserad f‰rg. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Foto: Henrik Montgomery/TT

Sedan 2013 har en vanlig medlem i Målareförbundet fått 1 200 kronor för lite i ackordslön. Facket anklagar arbetsgivarna för att ha manipulerat underlaget för löneberäkning.

I dagarna får LO-förbunden, LO:s styrelse, Sveriges Byggindustrier, Svenskt Näringsliv och Medlingsinstitutet ett ovanligt brev från Målareförbundet. I brevet riktar förbundet allvarlig kritik mot arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen.

– De har lurat oss, och det har skett medvetet, säger Målareförbundets förhandlingschef och vice ordförande Peter Sjöstrand.

Anklagelsen har sin upprinnelse i avtalsrörelsen 2013. Liksom parterna i många andra branscher tar Målareförbundet och Måleriföretagen (som då hette Målaremästarna) fram gemensam lönestatistik som underlag för förhandlingarna. I mars 2013 tecknar de ett statistikavtal som beskriver i detalj hur lönerna ska beräknas.

Men när löneavtalet är klart och Målareförbundet kontrollräknar ser facket att någonting inte stämmer. Ett fel har smugit sig in – ett fel till de anställdas och fackets nackdel. Målareförbundet spårar felet till statistikavtalet.

– Statistikavtalet lades fast vid en stor, gemensam muntlig genomgång i mars 2013, säger Peter Sjöstrand. Vi och motparten var överens om att underlaget för att beräkna ackordslön skulle hämtas från ”Målerifakta”, den statistik som parternas gemensamma företag för ackordsmätning svarar för.

Men inför undertecknandet av statistikavtalet den 20 mars 2013 hade Måleriföretagen bytt ut ”Målerifakta” mot ”Måleriportalen”, en snarlik databas dit måleriföretagen rapporterar in löneuppgifter. Utan att uppmärksamma Målareförbundet på förändringen.

– När vi upptäckte felet påpekade vi det för Måleriföretagen, säger Peter Sjöstrand. Det visade sig att det var Jörgen Bergqvist, dåvarande förhandlingsordföranden på Målaremästarna, som hade gått  in och ändrat.

– Vi utgick från att det var ett misstag. Sådant händer. Då finns ett ”gentlemens agreement” som säger att felet ska korrigeras. Ingen part ska tjäna eller förlora på att någon råkar göra fel.

Men arbetsgivarna vägrade att ändra i statistikavtalets beskrivning av löneberäkningen. Efter fruktlösa diskussioner lade Målare-förbundet saken åt sidan, för att korrigera felet i avtalsrörelsen 2016.

Inför årets avtalsförhandlingar har en partsgemensam arbetsgrupp tagit fram ett förslag till nytt statistikavtal. Det är i stort sett identiskt med det nuvarande, men det underlag som ska användas när ackordslön räknas fram är enligt förslaget Målerifakta, inte Måleriportalen. Måleriföretagens styrelse har emellertid inte godtagit det förslaget, utan vill fortsätta att använda Måleriportalens löneunderlag.

– Vi förstår att vi och arbetsgivarna kan ha olika åsikter om vilken statistik som ska användas, säger Peter Sjöstrand. Men vi var överens 2013 om vilken statistik som gällde. När vi påpekar det får vi inga svar, inga kommentarer.

Under de tre år som har gått sedan kollektivavtalet slöts 2013 har en målare med ackordslön förlorat omkring 1 200 kronor på att fel beräkningsunderlag har använts, enligt Målareförbundet. I förhandlingarna om ett nytt avtal kommer förbundet att kräva kompensation för detta, inklusive ränta (avtalet löper ut den 31 mars).

– Vi kan inte längre lita på Måleriföretagen, säger Peter Sjöstrand. En förhandling som redan såg svår ut blir nu ännu knepigare. Men vi ska ha våra pengar. Punkt slut.

LÄS OCKSÅ:

Arbetsgivarna: ”Statistikavtalet gäller”

KemI: Svalan-märket kan vara vilseledande

”Ofarlig färg gör flera sjuka”

Debatt: Skadliga färger måste bort