Martin-K-webbledartopp

Flera studier visar att bonusar inte betyder ett skvatt. De kan till och med vara ett hot mot företag på längre sikt. Men för den giriga makteliten betyder de mycket. De är elitens egna snabba cash, gåvor som de byter med varandra.

Det är svårt att inte tänka på denna bonushysteri i näringslivet när man läser LO:s nya rapport om maktelitens inkomster.

Där framgår att makteliten nu tjänar 54 gånger mer än en industriarbetare och hela 77 gånger mer än en lågavlönad i Handels.

Som om njutningen av de gigantiska inkomsterna inte vore nog bedriver makteliten dessutom just nu en propaganda för att de allra lägst avlönades löner ska sänkas ännu mer.

Det är riktigt oanständigt.

Vi har också vant oss vid att makteliten vid sidan av bonushetsen brukar påstå att de verkar på en internationell marknad där deras oerhörda kompetens har ett högt värde.

Men även det är snömos, visar LO:s rapport.

Den gamla påhittet att makteliten inte orkar jobba vettigt om de inte får höga bonusar följs alltså av påhittet att eliten måste ha gigantiskt höga grundlöner annars går de till utländska företag.

Sanningen är uppenbar. Makteliten har skapar en värld för egen vinning. En ryggdunk, ett bonuspaket, pension vid 55 och extremlöner. Och samtidigt har de mage att upprepa att lönerna måste sänkas för de lägst avlönade.