Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Aktivister från Amnesty International demonstrerar i Amsterdam i Nederländerna. Foto: AP Photo/Peter Dejong

Aktivister från Amnesty International demonstrerar i Amsterdam i Nederländerna. Foto: AP Photo/Peter Dejong

Dina mänskliga rättigheter är hotade, liksom det internationella system som ska skydda dem, varnar Amnesty International. Europa får i människorättsorganisationens årsrapport hård kritik för flyktinghanteringen och för nya, svepande antiterrorlagar.

”Dina rättigheter är i farozonen: de hanteras med totalt förakt av många stater runtom i världen”, anser Amnestys generalsekreterare Salil Shetty.

I välkända krigshärdar som Syrien, Jemen, Afghanistan och en rad afrikanska länder begås omfattande övergrepp ostraffat. Konflikterna har också orsakat den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget med över 60 miljoner människor på flykt.

FN:s säkerhetsråd visar därtill sin oförmåga att stoppa våldet. FN:s olika människorättsorgan, Internationella brottmålsdomstolen och regionala mekanismer som Europarådet undermineras också av att stater struntar i dem, anser Amnesty i sin mörka summering av människorättsläget 2015.

”Systemets brister har aldrig varit så uppenbara som i dag”, skriver organisationen.

Amnesty uppmanar FN:s säkerhetsråd att våga tänka djärvt och nytt.

Organisationen oroas också av att stater slår ner allt hårdare på oppositionella rörelser och människorättsförsvarare — journalister, jurister, aktivister. Här utmärker sig arabvärlden efter den misslyckade arabiska våren, liksom Turkiet och forna Sovjetländer som Ryssland och Azerbajdzjan.

Syrien intar en särställning i flyktingkrisen sedan halva befolkningen tvingats lämna sina hem. Även om vissa länder i regionen tar stort ansvar för flyktingarna gör andra det knappast alls. Och EU får kritik på en rad punkter för sin hantering. Unionens toppmöten har avlöst varandra utan att leda till ett samlat svar. Tvärtom har de alltmer kommit att handla om att hålla flyktingar borta, anser Amnesty. ”Bara Tyskland visade på ett ledarskap som levde upp till utmaningen”, står det i årsrapporten.

EU-länderna stod sammantaget inte upp som man brukat för de mänskliga rättigheterna, anser Amnesty.

Flera europeiska länder såsom Nederländerna och det svårt terrordrabbade Frankrike införde också svepande övervakning och lagar som bara kräver mycket låg misstankegrad för ett frihetsberövande.

Sverige kritiseras i sin tur för att vara ett av de länder som utvisar människor till krigets Somalia.

Ola Westerberg/TT

 

Fakta: Några bakslag under året

Väpnade rörelser begick övergrepp i minst 36 länder. Minst 156 människorättsförsvarare blev avrättade eller dog när de satt häktade. I minst 61 länder finns samvetsfångar — människor som fängslats enbart för att de utövat sina mänskliga rättigheter. Minst 122 länder ägnade sig åt tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning. Krigsförbrytelser eller andra brott mot "krigets lagar" förekom i minst 19 länder. I minst 55 procent av länderna förekom bristfälliga rättegångar. Fotnot: Utredningar har gjorts i 160 länder. Källa: Amnestys årsrapport för 2015 Fakta: Några framsteg under året Minst 20 länder, och fyra under 2015, har nu godkänt lagar eller lagförslag om enkönade äktenskap eller partnerskap. Madagaskar, Fiji och Surinam avskaffade dödsstraffet. Shell kom överens om 470 miljoner kronor i skadestånd till 15 600 bönder i Nigeria, vars liv förstörts av oljeläckor. Zambia omvandlade 332 dödsstraff till livstids fängelse. I Colombia gjorde fredssamtal mellan Farc-gerillan och regeringen stora framsteg efter 50 års krig. FN:s människorättsråd antog resolution om upprättelse för offren för kriget i Sri Lanka. Internationella brottmålsdomstolen (ICC) började utreda krigsbrott i ockuperade palestinska områden. Kommission började utreda människorättskränkningar i Tunisien. Källa: Amnestys årsrapport för 2015 Fakta: Amnesty om Sverige Amnesty tar upp att det förekommit erbjudande om så kallade "oskuldskontroller" på några vårdcentraler. Organisationen nämner också att justitieombudsmannen (JO) kritiserat Skånepolisens så kallade romregister. Amnesty noterar också förslaget om en ny lag som kriminaliserar tortyr som ett särskilt brott, något Sverige kritiserats för att sakna. Sverige får också kritik för att vara ett av flera länder som utvisar människor till krigets Somalia.