Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef vid fackförbundet ST. Foto: Fredrik Sandberg

Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef vid fackförbundet ST. Foto: Fredrik Sandberg

De statliga tjänstemännen har accepterat samma villkor för tjänstepension som Seko och Saco förhandlade fram förra året.

Det nya pensionsavtalet, som nu kommer att gälla samtliga statligt anställda födda 1988 och senare, innebär att statsanställda får högre avsättningar till sin tjänstepensionen än kommunalt och privat anställda.

Medan de senare har pensionspremier på 4,5 procent av lönen upp till ett visst tak (ungefär 37 000 kronor i månaden) och 30 procent på den del av lönen som ligger ovanför taket får de statligt anställda totalt 6 procent på lön under taket och 31,5 procent på lön ovanför taket.

Pensionsavtalet, som kallas PA 16, var i princip klart i början av sommaren 2015, och Seko och Saco beskrev det då som en framgång.

Men den största gruppen statligt anställda – tjänstemännen – var inte nöjda och vägrade skriva under uppgörelsen. De ville ha högre pensionspremier och skrivningar om att den anställde ska ha rätt att gå i pension på deltid från 61 års ålder, det vill säga inte vara utlämnad åt arbetsgivarens välvilja. De ville också ha lägre pensionsålder för flygledare och officerare, grupper som i dag kan sluta jobba vid 60 respektive 61 års ålder.

I dag, tisdag, meddelar de åtta tjänstemannaförbunden inom förhandlingsorganisationen OFR att de har undertecknat samma uppgörelse som Seko och Saco, utan att ha fått några förbättringar.

– Vi har anslutit oss till det avtal som Seko och Saco redan hade med Arbetsgivarverket, bekräftar Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef vid fackförbundet ST och förhandlingsledare för OFR.

Förhandlingar har pågått till och med andra halvan av januari, på slutet med hjälp av informella medlare. Arbetsgivarsidan har dock konsekvent sagt nej till bättre villkor för tjänstemännen.

– Nu när avtalet är klart kommer det troligen att bli lokala förhandlingar vid flera myndigheter för att lösa de frågor vi inte kunde klara ut, säger Åsa Erba Stenhammar.

Officersförbundets ordförande Lars Fresker säger i ett pressmeddelande angående kravet på lägre pensionsålder:

– Vi bedömer att detta behov kommer att kvarstå i framtiden och därmed kommer vi att söka lösningar på myndighetsnivå.

De högre pensionspremier som de statligt anställda har fått i förhållande till privat och kommunalt anställda ska inte räknas av från löneökningar i den kommande avtalsrörelsen.

Det nya pensionsavtalet, som alltså bara gäller dem som är födda 1988 och senare, ersätter ett statligt pensionsavtal från 2003 som redan det innehöll något förmånligare villkor än övriga stora pensionsuppgörelser på arbetsmarknaden, bland annat en möjlighet till delpension efter 61-årsdagen.

LÄS OCKSÅ:

OFR: Begär medling för statliga avtalspensioner

Debatt: OFR:s krav för ett nytt pensionsavtal

Tummen ner för pensionsavtal

Nytt pensionsavtal klart

Statligt anställda utan pensionsavtal