STOCKHOLM 20070319 En VVS-tekniker, rörmokare jobbar med rör under en diskho Foto Bertil Ericson / SCANPIX / kod 10000

Foto: Bertil Ericson/TT

ARBETET DEBATT. För att våra medlemsföretag ska kunna tillvarata möjligheterna måste kollektivavtalen som styr installationsbranschen anpassas. Bara genom att stärka konkurrenskraften kan våra medlemsföretag trygga befintliga jobb, vinna nya kunduppdrag och anställa fler, skriver Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef Installatörsföretagen.

Sverige växer så det knakar. Ett ökat bostadsbyggande, stora infrastruktursatsningar samt krav på energieffektiviseringar stärker efterfrågan på elteknik- och VVS-installationer.

För att våra medlemsföretag ska kunna tillvarata möjligheterna måste kollektivavtalen som styr installationsbranschen anpassas. Bara genom att stärka konkurrenskraften kan våra medlemsföretag trygga befintliga jobb, vinna nya kunduppdrag och anställa fler.

När Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen vid årsskiftet bildade Installatörsföretagen var det en naturlig anpassning till hur branschen utvecklas. Samverkan och samgående har länge funnits mellan elteknikföretag och VVS-företag. Flera av våra största medlemsföretag är sedan länge medlemmar i båda organisationerna.

När Installatörsföretagen nu i dagarna genom sina föreningar presenterar kraven inför förhandlingarna med Svenska Elektrikerförbundet och Byggnads prioriterar vi frågor som långsiktigt stärker installationsbranschens förmåga att konkurrera med andra aktörer.

Kompetensförsörjningen är en nyckel för att stärka konkurrenskraften och bredda företagens kunnande. Bristen på erfarna elektriker och VVS-montörer är idag tydlig hos företagen. Många företag tar redan ett stort ansvar genom att anställa lärlingar och stå för deras praktiska färdigutbildning. Men för att anställa fler, både lärlingar, erfarna montörer och elektriker liksom medarbetare utan full yrkesutbildning krävs en ökad flexibilitet. Det måste bli lättare för fler att ta sig in i branschen och företagen måste ges möjlighet att erbjuda anställning till fler.

Skärmavbild 2016-02-23 kl. 07.46.18

Åsa Kjellberg Kahn. Foto: Peter Knutson

Sedan slutet på 1990-talet har den internationellt konkurrensutsatta industrins löneavtal satt normen för hela arbetsmarknaden, det så kallade märket. Istället för huggsexor mellan olika fackförbund har löntagarna kunnat räkna med stabila reallöneökningar. I denna avtalsrörelse har LO-förbunden inte samordnat sina lönekrav och facken inom 6F har yrkat på löneökningar som ligger betydligt högre än industrifackens krav. Vi är övertygade om att vi bör hålla fast vid den lönebildningsmodell som utgår från exportindustrins möjligheter. Den modellen har gynnat oss väl.

Våra medlemmar omsätter idag cirka 58 miljarder kronor varje år vilket gör dem till betydande aktörer i det svenska samhällsbygget. Avtalsförhandlingarna 2016 är en möjlighet för oss att tillsammans med fackförbunden komma överens om avtal som innebär att den positiva utvecklingen i vår bransch fortsätter. Genom att modernisera kollektivavtalen ger vi företagen bättre förutsättningar att stå starka i konkurrensen framöver.

Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef Installatörsföretagen