Hans bakgrund skapar förväntningar. Mikael Sjöberg går från Arbetsmiljöverket till Arbetsförmedlingen, en myndighet med stora arbetsmiljöproblem. Foto: Yvonne Åsell

Foto: Yvonne Åsell/TT

Arbetsförmedlingens tiotalet olika anställningsstöd, som nystartsjobb och instegsjobb, bör slås ihop till en enda stödmodell. Förslaget lämnas inom kort till regeringen, uppger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en intervju i Dagens Nyheter.

Med det ska krånglet minska, och fler arbetsgivare ska få upp ögonen för hur billigt det är att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa.

– I dag är stöden så många att det är svårt och tidskrävande även för våra egna förmedlare att fullt ut behärska alla olika varianter.

För att stävja konkurrenssnedvridning i vissa branscher, där lönesubventioner används för flitigt, vill Arbetsförmedlingen samtidigt införa hårdare prövning av vilka företag som kan få lönestöd och hur länge de ska kunna få det.

– Anställningsstöden är ett av de områden där näringslivet är som mest kritiskt mot förmedlingens arbete, och därför har vi valt att gå ganska radikalt fram, säger Sjöberg till DN.

– Det här innebär att det i framtiden blir otroligt mycket enklare för ett litet företag att anställa någon med stöd. Vi tänker oss att subventionerade anställningar fortsätter att växa.

LÄS OCKSÅ:

Östling: Nej till att lagstifta om löner

Redan rea på 150 000 jobb

Räkneexempel: Borgerliga låglönejobb dyrare

Här är de befintliga jobben som subventioneras

Så vill Allianspartierna sänka lönerna

Regeringen förbereder sänkta lägstlöner