Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

German Chancellor Angela Merkel, left, and German Finance Minister Wolfgang Schaeuble, right, talk during a meeting of the German federal parliament, Bundestag, in Berlin, Germany, Friday, July 17, 2015. Merkel urged German lawmakers Friday to vote in favor of a third bailout package for Greece, arguing that the cash-strapped country faces chaos without a deal. (AP Photo/Michael Sohn)

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och finansminister Wolfgang Schäuble. Foto: Michael Sohn/TT

Ökad offentlig konsumtion för att hantera inflödet av flyktingar och investeringar drev på den tyska tillväxten i fjärde kvartalet i fjol. Tillväxten blev 0,3 procent jämfört med kvartalet före och 2,1 procent på årsbasis, enligt den tyska federala statistikbyrån FSO.

Därmed bekräftas preliminära beräkningar. Samtidigt faller exporten, som är den normalt pådrivande kraften i den tyska ekonomin. Det handlar både om vikande efterfrågan i tillväxtländer och det faktum att USA importerade mindre från Tyskland under kvartalet.

Det tyska budgetöverskottet växte samtidigt till 19,4 miljarder euro i fjol, vilket innebär det högsta beloppet sedan återföreningen 1990. Överskottet motsvarar 0,6 procent av BNP.

Under 2014 uppgick det tyska överskottet till 8,9 miljarder euro, vilket motsvarade 0,3 procent av BNP.

LÄS OCKSÅ:

Flyktingarna – en möjlighet i Tyskland

Långsam asylhantering ger Mohamad hopp

Flyktingar kan rädda tysk ekonomi

Tyska låglönejobb sänkte inte arbetslöshet

TT