Mats Åkerlind. Foto: Rosie Alm

Sveriges Byggindustrier gjorde ett ryck på måndagsmorgonen när arbetsgivarna publicerade sina tuffa avtalskrav innan facket offentliggjort sina. En särskild låglöneanställning för nyanlända och långtidsarbetslösa toppar listan, som också innehåller en attack mot ackordslönerna.

Fackförbundet Byggnads och Sveriges Byggindustrier hade enligt facket en överenskommelse om att inte offentliggöra sina avtalskrav förrän parterna bytt dokument vid lunchtid på måndagen.

Men den som var morgonpigg kunde läsa om alla arbetsgivarnas krav i en debattartikel i Stockholmstidningen Svenska Dagbladet och sedan höra kommentarer till dem på Morgonekot.

– Vi tycker att vi som parter har varit passiva i den frågan som samhället brottas med. Vi vill hitta lösningar som inte bara handlar om bidrag. Med dessa anställningar kan vi slussa in folk på byggarbetsplatser, ge dem en inblick i hur det ser ut och hur vi bedriver verksamheten, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef i Sveriges Byggindustrier till Arbetet.

Arbetsgivarna vill införa introduktionsanställningar i byggbranschen. Det är låglönejobb riktade till långtidsarbetslösa och nyanlända. Lönerna ska vara 65 procent av lägstlönen för en utbildad byggnadsarbetare. Den hamnar kring 17 000 kronor i månaden.

Men Mats Åkerlind säger till Arbetet att lärlingsjobb inte är det främsta alternativet för denna grupp. Hamn bedömer att lönerna ligger högre på dem. Det kan handla om 19 000 ute i landet och i Stockholm om över 24 000 kronor månaden ”i normalfallet”.

– Vi vill ha en enhetlig praktiklön, som är kopplad till avtalets grundlön. Lärlingslönerna är en procentsats av arbetsplatsens löner.

Förslag på arbetsuppgifter är handräckning eller grovstädning på byggen. De ska vara i 18 månader. Därefter skulle de nyanlända eller långtidsarbetslösa kunna gå in i en lärlingsutbildning, som kan vara i flera år.

Parterna i branschen har sedan förra året skilda uppfattningar om hur nyanlända lättast slussas ut på byggena. Byggnads hävdar att branschens system för värdering av kunskaper och lärlingsplatser är tillräckligt.

Därför sa man nej till något annat snabbspår än det system som redan finns.

Byggnads ordförande Johan Lindholm håller fast vid den inställningen, även nu när arbetsgivarna lanserar sina ”introduktionsanställningar” i avtalsrörelsen.

­– När de gäller nyanlända har vi ett förträffligt verktyg som kan validera deras kunskaper, men även validera vuxenstuderande och unga killar och tjejer som vill bli byggnadsarbetare.

– Vi gör inte skillnad på folk i vår bransch.

Johan Lindholm vill använda det system som parterna samarbetar om i branschens yrkesnämnd.

– Först måste vi komma överens med motparten om att det är forumet där vi diskuterar denna frågan. Systemet med lärlingsutbildning och validering är bra, men utifrån förändringar i samhället kan vi behöva meka lite med det.

Inom Byggnads är man inte heller intresserade av att gå ifrån det lönesystem som under lärlingstiden ger än lägre lön än fullt utbildad arbetskraft, men som arbetsgivarna tycker är för höga.

– Även unga vuxna ska kunna leva på sin lön på sin väg in i arbetslivet.

Arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier vill också avskaffa dagens ackordssystem, som på arbetsgivarsidan kallas tvångsackord (i avtalet heter det att ackord är huvudlöneform). Istället vill man kunna välja mellan ackord eller månadslön på byggarbetsplatserna.

En invändning mot ackorden från arbetsgivarna är att de lokalt måste förhandla med facket var tredje månad om ackorden.

Arbetsgivarna gör också en skarp markering om löneökningarnas storlek. De tänker inte gå med på ett avtal med löneökningar över det riktmärke som den konkurrensutsatta industrin uppgörelse traditionellt är.

Byggnads och de andra förbundet inom 6F har gemensamt kommit överens om krav där löneökningarna ligger på 3,2 procent. Det är något högre än de 2,8 procent som facken inom industrin kräver.

Skillnaden mellan de båda kraven på en utbildad byggnadsarbetares lägstlön, 26 000 kronor i månaden, är ca en 100-lapp.

LÄS OCKSÅ:

Debatt: Här är Byggnads krav i avtalsrörelsen 2016

Snabbspår skulle dumpa villkoren