NYA KAROLINSKA SOLNA

ARBETET DEBATT. I dag, måndag 22 februari, lämnar vi över våra avtalskrav till Sveriges Byggindustrier. Vi ser fram emot en avtalsrörelse där vi tillsammans arbetar för en stolt byggbransch där män och kvinnor, nyanlända och ungdomar jobbar sida vid sida på samma villkor. Det skriver Johan Lindholm, ordförande Byggnads och Torbjörn Hagelin avtalssekreterare Byggnads.

Byggnads vill se en modern och framtidsinriktad byggbransch med ordning och reda. Istället för lönedumpning, försämrade villkor och utnyttjande av arbetskraft.

Byggnads drygt hundratusen medlemmar är alla med och höjer Sveriges produktivitet. I ur och skur sliter de på sina arbetsplatser för att möta behovet av bostäder och de satsningar på infrastruktur som behöver göras. Vi har presenterat lönekrav på 3.2 procent, vilket motsvarar drygt en halv miljard av de 4,6 miljarder som de fyra största byggföretagen planerar att dela ut till aktieägarna.

Sveriges byggnadsarbetare har rätt till en del av den vinst de är med att skapa. Branschen måste möta globaliseringens utmaningar men också formulera en viljeriktning kring hur branschen ska utvecklas och kollektivavtalen moderniseras. I 2016 års avtalsrörelse lyfter Byggnads medlemmar fram tre huvudområden där avtalen måste förstärkas.

• Ordning och reda
Vi fortsätter resan mot en bransch baserad på ordning och reda på våra arbetsplatser. Byggbranschen har förändrats de senaste 10-20 åren och allt fler jobb delas upp och läggs ut på entreprenad. De långa entreprenadkedjorna har blivit ett problem där löner, villkor och säkerhet sätts ur spel återkommande. Ju längre ner i leden desto mer problem med utnyttjande av billig arbetskraft, svartjobb, och skrämmande dåliga villkor hittar du. Det här tog Byggnads strid om i den senaste avtalsrörelsen och fick igenom ett huvudentreprenörsansvar. Det har visat sig ge ett gott resultat och nu fortsätter vi att ställa ytterligare krav för att vässa verktyget. Vi måste få ett slut på lönedumpning och utnyttjande av arbetskraft.

• Lärlingar
Unga tjejer och killar drömmer om att bli framtidens byggnadsarbetare. De måste få chansen. Därför ställer Byggnads krav på fler lärlingar på arbetsplatserna. Idag är lärlingssystemet en framgångssaga och ett sätt att säkra återväxten av välutbildade och motiverade byggnadsarbetare. Förr fanns ett talesätt att det går 1 lärling på 5 yrkesarbetare. Vi har haft siffror på upp emot 1 lärling på 30 yrkesarbetare. Det duger inte. Därför ställer vi krav på att byggföretagen måste ta sitt ansvar så att vi tillsammans kan säkra återväxten inom branschen.

• Jämställdhet
I dag har kvinnor har svårt att få jobb i byggbranschen trots att branschen har ett behov av arbetskraft. Undersökningar visar att det finns attityder och en jargong som håller borta kvinnor från branschen och som får både män och kvinnor att må dåligt. Det är inte okej och det krävs ett hårt arbete för att byggsektorn ska bli den moderna och framtidsinriktade bransch som vi bör vara. Alla tjänar på en jämställd byggbransch och kvinnorna behövs! Byggnads kräver att arbetsgivarna tar sitt ansvar och tillsammans med oss arbetar för en förändring så att alla känner sig välkomna.

johan-lindholm-3

Johan Lindholm.

Mycket står på spel i årets avtalsrörelse som i år saknar en LO-samordning. Tillsammans med våra kollegor inom 6F-förbunden – Elektrikerna, Fastighets, Målarna, SEKO och Musikerförbundet, som inför denna avtalsrörelse valt att ingå i 6f-samordningen – arbetar vi för ordning och reda på svensk arbetsmarknad och för rättvisare löner för de med lägst betalt.

Vi står inför en byggboom och våra medlemmar behöver nya arbetskamrater. Situationen kräver ansvarstagande från alla parter för att möta behovet av arbetskraft. Genom att stärka vårt avtal utifrån dessa krav kan vi tillsammans möjliggöra för en fortsatt expansiv byggbransch baserat på ordning och reda på arbetsplatserna.

Torbjörn Hagelin.

Torbjörn Hagelin.

Vi välkomnar nya kollegor, vi välkomnar mångfalden – men vi kommer aldrig att ställa arbetare mot arbetare eller indelningar i A och B-lag. Vi vill se en solidaritet som markerar mot lönedumpning i Sverige. Det gynnar hela vårt samhälle, och det ser till att inga utländska byggnadsarbetare diskrimineras och utnyttjas.

Vi ser med stor oro på det höga tonläget som kommit från arbetsgivarna senaste tiden, vi borde gemensamt lärt oss från föregående avtalsrörelse kring huvudentreprenörsansvaret.  Det leder inte till något annat än onödiga konflikter som drabbar branschens aktörer.

Tillsammans för en byggbransch vi kan vara stolta över!

Johan Lindholm, ordförande Byggnads
Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads

LÄS OCKSÅ:

Sveriges byggindustrier: vi kräver låglönejobb och slopade ackord