nils_karlsson_mynewsdesk

Nils Karlsson (MP). Foto: Miljöpartiet

Envist och träget arbete för jämställdhet gav Malmö stad priset ”Svenska jämställdhetspriset” som nyligen delades ut av organisationen Sverige Kvinnolobby. Utmärkelsen delades med Norra Skogsägarna och delades ut under jämställdhetsdagarna.

– Vi är väl inte vid ett jämställt paradis, men ser utmärkelsen som en klapp och uppmuntran för vårt jämställdhetsarbete som pågått i många år, säger Nils Karlsson, (MP) jämställdhetskommunalråd i Malmö.

Kommunen har på allvar jobbat för jämställdhet sedan 2006. Och sedan 2010 har arbetet intensifierats.

På många sätt har Malmö, åtminstone om Nils Karlsson får säga det själv, bildat modell inte bara i Sverige utan långt utanför landets gränser.

– Jämställdhet genomsyrar numera allt vi gör inom alla områden och vad staden, som största arbetsgivare i regionen gör, får betydelse för hela samhället och arbetsmarknaden, säger han.

Som exempel på hur det jobbas med jämställdhet i hela organisationen, pekar han på speciella jämställdhetspotter i lönesammanhang, stadsplanering och bidragsbedömningar.

– Vi kanske har en jämställd organisation, men bedömer bidragsbehov utifrån gamla könsmönster, säger han.

Svenska jämställdhetspriset delades i år ut för första gången av Sveriges Kvinnolobby. I sin motivering till att ge Malmö stad priset skriver man:

”Malmö stad har beslutat, planlagt och budgeterat för ett långsiktigt utvecklingsarbete för jämställdhet…”

Nils Karlsson vill inte ta åt sig hela äran av Malmös jämställdhetsarbete utan pekar gärna på förra kommunalrådet Martina Skrak, som den som på allvar drog igång arbetet.

Norra Skogsägarna, som Malmö delade priset med, får utmärkelsen för att de, som juryn skriver: ”har gjort jämställdhetsintegrering till strategi för alla delar av sin verksamhet för att kunna utveckla den egna näringen…”

– För skogen är detta ännu viktigare eftersom skogen finns på landsbygden och här är varje jobb avgörande för framtiden, sade vd Pär Lärkeryd, när han tog emot priset under jämställdhetsdagarna i Malmö.