STOCKHOLM 20151216 Fackfˆrbunden inom 6F har tidigarelagt sina lˆnebud och presenterar dem p en presstr‰ff p onsdagen. FrÂn v‰nster: Janne RudÈn, Seko, Christer Persson (skymd), ekonom, Jonas Wallin, Elektrikerna, Johan Lindholm, Byggnads, Mikael Johansson, MÂlarna och Magnus Pettersson, Fastighets. Foto: Vilhelm Stokstad / TT / Kod 11370

Janne Rudén, ordförande Seko. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Lägstalöner på 18 000 kronor per månad, garanterade löneökningar på minst 400 kronor och ökat skydd vid verksamhetsöverlåtelse. Det kräver Seko i årets avtal inom spårtrafikområdet. Också fackförbundet ST lämnade sina avtalskrav till Almega på minst 450 kronor i månaden.

Sekos krav följer 6F-förbundens gemensamma avtalsplattform. Det betyder löneökningar på minst 3,2 procent på de avtalsområden som har en genomsnittsförtjänst som överstiger 25 000 kronor.

För spåravtalet kräver Seko att alla anställda garanteras en löneökning på lägst 400 kronor.

Garantinivåerna ska höjas så att lägstalönen för anställda utan arbetslivserfarenhet hamnar på 18 000 kronor per heltidsanställd och månad.

Seko har ungefär 19 000 medlemmar inom spårtrafikområdet.

ST vill ha löneökningar i nivå med branschen och andra delar av arbetsmarknaden, samt en individgaranti på minst 450 kronor i månaden i löneökning.

– Våra medlemmar inom spårtrafiken ska ha en bra löneutveckling i nivå med branschen och arbetsmarknaden i stort. Vi vill medverka till en sund lönebildning, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST i ett pressmeddelande