IMG_0346

Det är inte den goda viljan, utan de träiga regelverken som hjälper personalen i Osby hemtjänst att fortsätta göra ett bra jobb, och inte gå sönder av stress. I Osby i norra Skåne fick personalen i hemtjänsten nog. De lämnade in ett handskrivet brev till kommunens vård- och omsorgschef där de berättar om sina arbetsvillkor.

“Än så länge har bara en av oss gått in i väggen men det är bara en tidsfråga innan resten av oss också gör det”, återger Norra Skåne. Osby kommuns hemtjänst räknas till en av landets bästa, med nöjda patienter och brukare. Men personalen orkar inte.

Det här berättar något större om vår tids arbetsliv. Den fysiska belastningen ökar. Sömnsvårigheter kopplade till arbetet ökar. Oron och stressen ökar. Främst ser vi detta hos kvinnor som arbetar i offentlig sektor, de med redan pressade löner och arbetsvillkor. En av tio av alla arbetstagare över femtio är osäkra på om de kommer orka arbeta fram till pensionen. Det är nedslående läsning.

Att vi måste arbeta längre är en gammal sanning. Att vi måste ha ett mer hållbart arbetsliv för att göra det möjligt likaså. Trots detta har de konkreta reformförslagen för ett mer hållbart arbetsliv lyst med sin frånvaro under lång tid.

Nyligen presenterade regeringen en femårig arbetsmiljöstrategi, en sammanhållen plan för hur arbetsmiljön ska förbättras för alla arbetstagare. I ett uppskruvat debattklimat är det glädjande att läsa, på torr och saklig myndighetssvenska, hur det systematiska arbetet för en hållbar arbetsmiljö ska förbättras.

Åtgärderna är för många för att nämna här, men särskilt upplyftande är det genomgående genusperspektiv och åtgärderna för att stävja de ökande sjuktalen och stressen i arbetslivet. Dessutom ska Arbetsmiljöverket ges i uppdrag att samordna det förebyggande arbetet med dödsolyckor på arbetsplatsen.

Samhället förändras inte enbart med god vilja. Samhället förändras genom myndighetsdirektiv, offentliga utredningar, och fördelning av resurser. Hur träigt det än må låta.

Och här har regeringen tagit flera steg för en bättre arbetsmiljö för flera av de mest utsatta yrkesgrupperna. Det är viktigt. För hemtjänstpersonalen i Osby och för hela samhället.

David Lindvall