Den starka svenska tillväxten kommer att mattas av. Industriarbetsgivarna publicerade på torsdagen en extra konjunkturrapport mitt i avtalsrörelsen. Den innehåller varningar för en överskattning av den svenska ekonomiska styrkan.

– Jag skulle tro att vi har sett de högsta tillväxttalen. Inom loppet av ett halvår kommer vi se hur Sverige bromsar, men fortfarande har en hög tillväxttakt, säger Mats Kinnwall, chefsekonom, Industriarbetsgivarna.
Året har inletts med en stor oro på de globala finansmarknaderna. Börserna har rasat och likaså marknadsräntorna. Världsekonomin har tappat fart under slutet av 2015 och början av 2016. Förändringarna är så stora att Industriarbetsgivarna tagit fram en extra konjunkturrapport.
– Normalt kommer vi med två rapporter per år. En på våren och en på hösten. Men det som hänt i den globala konjunkturen och på de finansiella marknaderna tycker jag ger anledning till en uppdatering, säger Mats Kinnwall.
Han tycker att risken för en recession inte är försumbar.
Rapporten släpps när avtalsrörelsen håller på att hetta till och diskussionen om riktmärket för löneökningarnas storlek är som mest intensiv. Ska övriga parter respektera uppgörelsen inom den konkurrensutsatta industrin som rikslikare är frågan.
Sveriges tillväxt har varit starkare en omvärldens den senaste tiden. Förra årets BNP-ökning på 3,5 procent kommer i Industriarbetsgivarnas prognos sjunka ner till ca 2,5 procent. Det är betydligt bättre än vad OECD-länderna kan visa upp.
– Just nu har vi en starkt avvikelse, men om man köper min teori om en vikande världskonjunktur då kommer även svenskt tillväxt vika ner. Gapet kommer att slutas, spår Mats Kinnwall.
– En svag svensk krona ger skjuts till ekonomin och gynnar svensk export i förhållande till andra.
– Men det här är inte hållbart. Valutarörelserna är väldigt instabila och vi kan inte bygga svensk ekonomi på en svag krona.
Facken inom industrin kräver 2,8 procents löneökningar. En sådan nivå är för hög i förhållande till omvärlden, enligt arbetsgivarna som riktar kritik mot LO:s bedömning av utrymmet.
– LO säger att om ekonomin växer på i god takt finns löneutrymme. Det är inte poängen. Vi ska jämföra oss med våra konkurrentländer.
– Vi borde gå på enhetsarbetskostnad och förbättra oss i den kvoten jämfört med omvärlden.