Reformen med talsyntes är väl förankrad och gör tidningarna mer tillgängliga, inte mindre, skriver MTM i ett svar till synskadade Sofie Eriksson.

I år genomför Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ett projekt för att samordna distributionen av taltidningar i samarbete med landets kommun- och länstaltidningar. Projektet innebär att dessa mänskligt inlästa taltidningar som ofta innehåller inspelade reportage och intervjuer kommer att kunna distribueras via samma internetbaserade teknik som dagstaltidningar.

Det kommer INTE att innebära att dessa taltidningar övergår till talsyntes, däremot att personer med läsnedsättning kommer att kunna läsa dagstaltidningar, läns- och kommuntaltidningar samt talböcker via en och samma lättanvända tjänst.

MTM fick 2010–2015 ett regeringsuppdrag att reformera hur dagstidningar görs tillgängliga för personer med läsnedsättning. Samtliga dagstidningar i Sverige som ger ut taltidning har övergått till det nya systemet som innebär att prenumeranten får tillgång till hela tidningen, med talsyntes, direkt i sin Daisy-spelare, smartphone, surfplatta eller dator.

Fördelen med det nya systemet är framförallt att prenumeranten själv kan välja vad hen vill läsa, i stället för att som tidigare få tillgång till cirka en femtedel av innehållet i sin dagstidning. Reformen av dagstaltidningarna var väl förankrad hos intresseorganisationer som Synskadades riksförbund (SRF) och genomfördes efter omfattande tester bland personer med synskada.

Jesper Klein, chef Medier och tjänster, Myndigheten för tillgängliga medier

LÄS OCKSÅ:

Insändare: Taltidningar med riktigt tal tack!