STOCKHOLM 20131118 Handelsanst‰lldas fˆrbunds vice ordfˆrande Susanna Gideonsson om korta, tillf‰lliga, os‰kra anst‰llningar i handeln. Foto: Leif R Jansson / TT / Kod 10020

Susanna Gideonsson. Foto: Leif R Jansson/TT

Trycket i lönerörelsen ökar. Handels kommer att varsla om strejk om industrins parter sölar.

Handels, plus flera andra fack, har krävt procentuellt högre löneökningar än vad industrifacken gjort. Men arbetsgivarna är mer samkörda och lär inte släppa fram något annat löneavtal innan industrin är färdigförhandlad.

– Den modellen står vi bakom, säger Mattias Dahl.

Men om det inte finns ett industrilöneavtal färdigt sista mars, då har Handels sin agenda klar för de knappt 200 000 anställda som berörs av förhandlingarna.

– Då tvingas vi att varsla, säger Susanna Gideonsson.

Men någon påskstrejk hinner facket inte med. Påsken — en för arbetsgivarna känslig period — infaller precis innan det gamla avtalet löper ut.