GHENT 20090121 Cabins for trucks are stored at Volvo Trucks in Ghent, Tuesday, Jan. 20, 2009 Foto Yves Logghe / AP / kod 200

Foto: Yves Logghe/TT

EU-kommissionen föreslår att Sverige får närmare 1,8 miljoner euro från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för att hjälpa 500 tidigare anställda vid Volvo Trucks i Sverige att hitta nya jobb.

– Denna typ av uppsägningar är alltid en stor chock för de regionala ekonomierna, särskilt i glest befolkade regioner som Västerbotten, säger EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen.

– Genom solidaritet på EU-nivå kan vi hjälpa de uppsagda arbetstagarna att skaffa sig nya färdigheter och förbereda sig inför nya möjligheter, säger hon i ett pressmeddelande.

Stödet på närmare 1,8 miljoner euro från EU:s globaliseringsfond ska underlätta deras övergång till nya jobb. Åtgärderna som medfinansieras genom fonden ska hjälpa de 500 mest utsatta arbetstagarna i deras jobbletande.

De ska erbjudas vägledning, utbildning, jobbcoachning, råd angående egenföretagande, samt arbetssökarbidrag och reseersättning.