Det fortsätter att gå bra för företagen inom handeln. Mellan 2000-2013 ökade vinsten i detaljhandeln med 264 procent medan de samlade personalkostnaderna ökade med 76 procent.

– Det finns inte några belägg för att lönsamheten i handeln är pressad. Det visar den här rapporten klart och tydligt, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande.

Handels rapport ”De verkliga vinsterna i handeln – Vinstläge och vinstutveckling i handeln 2000-2015” kan nu visa att lönsamhetsutvecklingen är positiv. 2000-2013 ökade vinsten i detaljhandeln från 11 till 39 miljarder.

Medan vinsten ökat med 264 procent, så har de samlade personalkostnaderna ökat med 76 procent. Allt baserat på SCB:s statistik.

– Att handeln i Sverige hävdar sig väl i både Europa och världen är något som både anställda och arbetsgivare ska vara stolta över. Jag hoppas att den här rapporten ska göra att svartmålningen av branschen slutar och att vi i stället kan göra handeln ännu bättre genom att fokusera på höjda löner och ökade investeringar, säger Susanna Gideonsson i pressmeddelandet.