ARKIV 2011-11-06 Polisfˆrbundets ordfˆrande Lena Nitz Foto: Pernilla Tofte / Polisfˆrbundet / Handout / kod 10500 **OBLIGATORISK BYLINE: Polisfˆrbundet / ** **Endast fˆr redaktionell anv‰ndning. Bilden kommer frÂn en extern k‰lla och distribueras i sin ursprungliga form som en service till vÂra abonnenter**

Polisförbundets ordförande Lena Nitz. Foto: Pernilla Tofte/TT/Polisförbundet

Noll procent av poliserna som svarade i en undersökning anser att polisen blivit mer effektiv efter omorganisationen. Polisförbundets ordförande kräver en kriskommission. – En kriskommission är nödvändig att tillsätta så att vi inte om en tid måste begära en haverikommission, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande, till TT.

Enligt undersökningen, som TV4 Nyheterna har tagit del av, kritiseras omorganisationen vad gäller effektiviteten.

– När de egna medarbetarna inte tror att omorganisationen ökar polisens effektivitet är det allvarligt. Polisförbundet kräver en kriskommission, säger Lena Nitz.

Hon vill att politiker, representanter från polismyndigheten och facken ska ingå i en eventuell kommission. Syftet är, enligt Lena Nitz, att analysera verksamhetens behov och att därefter göra prioriteringar, bland annat att tillsätta chefer.

– Vi har haft ett år där vi i princip gått utan ordinarie chefer på i princip alla positioner.

Novus har utfört undersökningen på uppdrag av Polisförbundet. Frågorna om polisens omorganisation har ställts till ett slumpmässigt urval av förbundets medlemmar. Webbintervjuerna genomfördes mellan den 6 och den 16 november förra året och svarsfrekvensen var 42 procent.

Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef, kommenterar att Polisförbundets ordförande vill ha en kriskommission:

– Det tycker jag är mest larv, säger Mats Löfving till TT.

Han anser att polisen har blivit mer effektiv i vissa avseenden.

– Vi har absolut tagit kliv och blivit mer effektiva vad gäller ledning, men vi har fortfarande en bit att gå när det gäller den andra delen av förändringen med fler poliser närmast medborgarna.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) kommenterar att Polisförbundets ordförande vill ha en kriskommission.

– Det är inte aktuellt. Omorganisationen kommer att utvärderas av statskontoret och den första utvärderingen kommer i höst eller vinter, säger han till TT.