IMG_0346

Nästan hälften av alla pensionerade kvinnor får idag garantipension – och av alla som får garantipension utgör kvinnor 79 %. Hälften av alla kvinnliga pensionärer lever under fattigdomsstrecket.

AMF släppte nyligen sin årliga pensionsrapport och slutsatsen är tydlig: vår ojämställda arbetsmarknad får enorma konsekvenser för, framförallt, deltidsarbetande kvinnors pensioner.

Hur reformerar man en arbetsmarknad som så strukturellt missgynnar vissa grupper? Och hur förhindrar man att det orangea kuvertet inte blir en årlig patriarkal smocka?

Det är uppenbart att ofrivilliga deltider och ett ojämställt uttag av föräldrapenningen är två av de största trösklarna för en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen rättvisa pensioner. Alla offentliga arbetsgivare bör erbjuda sina anställda rätt till heltid, och vi måste använda politiska verktyg för ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Först då skulle vi komma åt två av de största problemområdena. På sikt skulle det kunna leda till att den generation av kvinnor som nu är på väg ut på arbetsmarknaden får den pension de förtjänar.

När trycket från höger växer för lägre löner och sämre villkor är det viktigt att ha i åtanke vilka som direkt kommer att drabbas. Bland många andra är det framförallt kvinnor i redan underbetalda yrken. De som idag redan lever på marginalen och arbetar under sämst villkor.

För rättvisa pensioner krävs en rättvis arbetsmarknad. Det är inte en åsikt – det är fakta. Och av både samhällsekonomiska och moraliska skäl är orättvisorna på arbetsmarknaden någonting vi måste åtgärda.

Men för miljontals kvinnor kommer det orangea kuvertet fortsättningsvis vara en påminnelse om samhällets skyhöga trösklar.

David Lindvall, ledarpraktikant på Arbetet