K÷PENHAMN 2015-01-04 Monica och Alexander Klein fÂr sina id kontrollerade innan avgÂng. Det fˆrsta id-kontrollerade ÷resundstÂget avgick efter midnatt frÂn Kastrups perrong ett natten till mÂndagen. Fem kontrollomrÂden med 34 slussar monterades upp p perrongen vid Kastrup tÂgstation, Kˆpenhamns flygplats, p sˆndagskv‰llen. Den 4 januari startade ID-kontrollerna av samtliga passagerare mellan Sverige och Danmark som anl‰nder till Kastrup tÂgstation. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090

Foto: Johan Nilsson/TT

De nya inre gränskontrollerna ibland annat Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Göteborg ställer betyder nya risker för personalen. Nu ålägger Arbetsmiljöverket Tullverket att styra upp säkerhetsrutinerna för personalen. Om dessa rutiner inte styrts upp till sista mars riskerar Tullverket ett vite på 200 000 kronor.

Ett förslag från skyddsorganisationen inom tullen att personalen också ska bära tjänstevapen avslås dock.

De rutiner tullen bör styra upp gäller vilka arbetsuppgifter tullpersonal ska utföra och göra tydligt vad som är tullens och vad som är polisens ansvar vid kontrollerna. Personalen måste också få tydliga instruktioner om hur de ska agera vid hot eller våld.

Tullen har svarat på skyddsombudens begäran om att beväpna sig med att det pågår en hotbildsanalys där även den frågan finns med. Denna analys ska bli klar i juni, och Arbetsmiljöverket anser att det därför är bättre att invänta resultatet än att föregå den.

Skyddsorganisationen hade också begärt extra kraftiga säkerhetsvästar för personalen, men där har arbetsgivaren svarat att sådana finns att tillgå vid behöv, varför Arbetsmiljöverket inte heller ställer några krav på sådana.

LÄS OCKSÅ:

Passkontrollerna flyter på

Ledare: Id-kontroller – Löfven och Romsons eget ”Mars attacks”

Bussförare får göra id-kontroller

Kritiserade id-kontroller i gång

50 000 i avgift för missad kontroll

Kommunal: Belasta inte våra medlemmar med gränskontroller

Seko säger nej till id-kontroller