IMG_0346

Allt talar för att Svensk Pilotförening tar ut sina medlemmar anställda hos Global Employer Company i strejk ikväll klockan 18. Så sent som förra veckan varslade även Unionen kabinpersonalen på samma bolag om konfliktåtgärder från den 22 februari.

Anledningen? De anställda vill ha kollektivavtal och rättvisa villkor.

Sedan oktober 2015 sköter det brittiska företaget Flybe, som i sin tur bildat bolaget GEC, flera av SAS regionala linjer från Arlanda. Unionens varsel rör framförallt den kabinpersonal som sköter reguljärflygningar i SAS namn.

GEC har accepterat en grundlön som ligger närmare 1500 kronor under kollektivavtalet för nyanställda utan erfarenhet, och 5100 kronor för anställda med fyra års erfarenhet.

Svensk Pilotförening pekar bland annat på arbetsgivarens ovilja att teckna ett avtal som lever upp till svensk arbetsrättslig standard. I GEC:s kostnadskalkyler har företaget satt upp kostnadsramar som omöjliggör matraster för piloterna – till och med under 13-timmar långa arbetspass.

Genom en myriad av underleverantörer, och med global konkurrens som svepskäl, undermineras kollektivavtalen på svensk arbetsmarknad.

Konflikten för de anställda på GEC kan te sig försvinnande liten i jämförelse till de stora strider som utspelar sig på svensk arbetsmarknad just nu. Men det är likväl en påminnelse om att kampen för skäliga löner och rättvisa villkor måste föras på alla arbetsplatser, varje dag.

Fotnot: Konflikten trappas upp: sympatistrejker på sex ytterligare flygbolag, partiell arbetsnedläggelse, och blockad mot övertid. Det är några av konfliktåtgärderna som blir verklighet om en överenskommelse inte träffas innan den 25 februari. Vissa åtgärder har redan trätt i kraft, men nu utökar alltså Svensk Pilotförening konfliktvarslet. Nästa vecka kan alltså två omgångar av konfliktåtgärder, för två personalgrupper på samma företag, träda i kraft. Det finns all anledning att hålla ögonen på hur det utvecklar sig.

David Lindvall, ledarpraktikant