Sänk lönerna på okvalificerade jobb till 15 000 kronor. Det förslår professor Lars Calmfors i en rapport som han tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Han kallar det ingångsjobb.
– De skulle inte bara vara avsedda för invandrare, utan även ungdomar.

Nu sällar sig Lars Calmfors till den långa rad av uppfinnare som föreslår sänkta ingångslöner för personer med långa kvalifikationer. Han gör det i sitt uppdrag att leda Svenskt Näringslivs Arbetsmarknadsekonomiska råd.

Hans och rådets förslag om speciella ingångsjobb som parterna skulle avtala om och som högst skulle få vara i tre år är ännu en variant av vad de borgerliga allianspartiernas olika föreslag.

Introduktionsanställning (KD), ingångsjobb (C), startjobb (L) och första-jobbet-anställning (M) lyder förslagen som kommit i strid ström de senaste månaderna.
– Det går inte att klara de stora problemen med sysselsättningen utan att acceptera ökad lönespridning. Det innebär att de höga svenska minimilönerna måste sänkas, säger Lars Calmfors till Eko-nyheterna.

Han uppmanar parterna att förhandla fram ingångsjobb, en anställningsform som ska vara under en kortare tid. I förslaget ingår att staten slopar arbetsgivaravgifterna på dessa anställningar och dessutom inför ett extra jobbskatteavdrag.

Den sänkta skatten för löntagaren ska göra det möjligt att försörja sig på jobbet. Däremot varnar Calmfors för lagstiftning om parterna inte sluter avtal. Det är ett hot som framförts av allianspartier i samband med att de presenterat sina egna idéer.

– Om man tänker på längre sikt är det inte ett bra system om riksdag och regering fastställer minimilöner. I ett annat läge kan det vara frestande att höja dem, säger han till Ekot.

LO:s chefsekonom Ola Pettersson avvisade förslaget i morgonnyheterna och varnade för att sänkta löner för en viss grupp kan leda till nedpressade löner för alla de lägst avlönade på arbetsmarknaden.
I årets avtalsrörelsen har arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv använt sig av de stora flyktingströmmen som argument för främst frysta ingångslöner.