STOCKHOLM 20150507 : LO,TCO och Saco bildar bistÂndsorganisationen Union to Union. Bilden: Eva Nordmark, ordfˆrande TCO. Foto: Maja Suslin / TT / Kod 10300

Eva Nordmark, ordförande TCO, har all anledning att applådera över de positiva medlemssiffrorna. Foto: Maja Suslin/TT

TCO:arna blir bara fler och fler. De senaste siffrorna visar att de fackligt organiserade tjänstemännen ökat med över 30 000. TCO-förbunden har nu sammanlagt 1 349 000 medlemmar.

På måndagen släppte TCO medlemssiffrorna för 2015. Unionen och Vision är de två förbund som ökar procentuellt mest. Det handlar om ökningar kring 3,5 procent.

Men även statstjänstemännen i ST som under många år kämpat med vikande medlemssiffror har nu en stadig ökning 1 600 medlemmar.

Några förbund minskar också. Det handlar om minskningar med något eller några hundratal medlemmar. Den krisartade mediebranschen pressar ner Journalistförbundet till under 16 000 medlemmar.

Och för lilla Försvarsförbundet med under 4 000 medlemmar är tappet på 133 allvarligt.

TCO-ordföranden Eva Nordmark säger i ett pressmeddelande att medlemsökningen visar att TCO-förbunden är relevanta för välutbildade människor på dagens arbetsmarknad.

– Utvecklingen på arbetsmarknaden visar att fler jobb för välutbildade skapas.

De tre största förbunden är Unionen 622 000 medlemmar, Lärarförbundet 232 000 och Vision 179 000 medlemmar. TCO:s medlemsökning innebär att tjänstemännen närmar sig LO:s storlek. LO har 1 470 000 medlemmar och ökade med 1 500 personer förra året. Det har drygt 100 000 fler anslutna än TCO:arna.

Saco är minst med 670 000 medlemmar, men ökade liksom de andra två centralorganisationerna. Akademikernas tillväxt var 10 000 medlemmar.

Förra året var ett gott år för den svenska facken. Antalet anslutna arbetstagare ökade med över 40 000.

LÄS OCKSÅ:

LO:s medlemsantal ökar