Martin-K-webbledartopp

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg har hoppat in i den politiska debatten. Han kritiserar regeringens sänkning av taket för rutbidrag till 25 000 kronor per person.

Mikael Sjöberg vill i stället att maxtaket ska fördubblas till vad det var under Alliansens tid, alltså 50 000 kronor per person och därmed 100 000 kronor för ett hushåll med två vuxna.

Det noterbara är att Mikael Sjöberg kräver höjt tak för rutbidrag i sin egenskap av generaldirektör, i en intervju av Sveriges Radio, och han påstår att detta höjda tak skulle leda till högre sysselsättning för utrikesfödda.

Det borde inte vara svårt för Arbetsförmedlingens generaldirektör att införskaffa kunskapen att det bara var ett par procent av dem som under de tidigare reglerna utnyttjade rutbidrag till en högre kostnad än 25 000 per person.

Effekten av en höjning skulle alltså bli väldigt liten, speciellt jämfört med vad motsvarande summor skulle kunna tillföra sysselsättningen om de investerades på andra håll i ekonomin.

Däremot blir skillnaden väldigt stor för det enskilda höginkomsthushållet som inte längre får 100 000 kronor, utan bara 50 000 kronor, betalad av andra skattebetalare för sin städning, diskning, poolrengöring och övrigt arbete i hemmet.

Det kan dock inte vara någon orimlig ståndpunkt att tycka att Arbetsförmedlingens generaldirektör bör prioritera förslag som gynnar sysselsättningen och minskar arbetslösheten, det vill säga att få folk i arbete, framför att värna ett fåtal mycket rika hushålls efterfrågan på billigt hemmaarbete.

Så får Mikael Sjöberg naturligtvis tycka vad han vill som privatperson.