I Sverige är i dag 16 procent av befolkningen född i ett annat land. Ungefär fem gånger fler söker asyl i Sverige i år och nästa, i förhållande till genomsnittet åren 2000 – 2010.

Andelen utrikes födda i kommunerna och andelen utrikes födda grannar som vi möter eller inte möter i våra bostadsområden har ökat i ungefär samma utsträckning, visar en ny rapport från statliga ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.

Det betyder att bostadssegregationen i stort sett är oförändrad. Och därmed möter välbärgade i Stockholmsförorten Danderyd lika få utrikesfödda som tidigare.

Däremot möter de allt mer trångbodda i Malmös Rosengård och andra segregerade områden allt färre svenskfödda, som vår reporter Esref Okumus redovisat i sin artikelserie Landet utanför

Rapportförfattare Mats Hammarstrand levererar ett oväntat recept mot boende­segregation: Lägre ingångslöner. Foto: Liv Beckström

Sverige glider isär. Etniskt, ekonomiskt och geografiskt. Att bo med andra välmående ger positiva spiraler, kontakter, kanske hjälp till jobb.

För den som bor i områden dominerade av arbetslösa utrikesfödda kan det däremot minska möjlighet till jobb, visar ESO i sin innehållsrika, intressanta rapport.

Klassresan är mycket svårare att göra i dag. Ojämlikheten har ökat. Det mest hoppfulla bland åtgärdsförslagen är att bygga bort segregationen genom blandade boendeformer.

ESO vill också utvärdera den fria bosättningen, EBO, som ökar trångboddhet och segregation.

Men under presentationen förvånar rapportförfattare Mats Hammarstrand med ett förslag som ESO-gruppen samtidigt (sid 92) påpekar ”inte är syftet med denna rapport”, nämligen ”lägre ingångslöner för folk med låga kvalifikationer” och att ”det är tänkbart att förändring av minimilöner kan vara en utväg.”

Hur många mer kvadratmeter som mycket trångbodda och fattiga människor då har råd med är svårt att förstå.

Därför är det bra att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger tydligt nej till detta. Läs en stor intervju med henne här.

All respekt för att det inte går att lösa stora grupper nyanländas behov på studs. Men i Sverige lever redan många utanför. Att fortsätta som om inget hänt, med friskolor, svarthandel med hyreskontrakt, oreglerat EBO-boende och allt otryggare förorter inger knappast tillförsikt.

Fotnot: Läs mer om segregationen på eso.expertgrupp.se