Som synskadad är jag och andra i min situation mycket kritiska till att den statliga myndigheten MTM vill ersätta våra Daisy-inläsningar, gjorda av riktiga människor, med talsyntes, som de säger är mer tillgängligt.

Men det är inte att rekommendera, vi synskadade vill ha riktiga taltidningar med riktigt inläst tal. Talsyntes är helt värdelöst att lyssna på som taltidning. Vi är inte alls nöjda!

Det har framkommit att denna myndighet, via bolaget Texttalk AB,  använder underleverantör i Indien där det inte finns någon som helst koll på arbetsförhållanden.

De påstår att mer material kommer med, vilket inte stämmer. I en vanlig Daisy-inläsning  (till ljudfil eller cd-skiva) kommer allt med, även tabellbeskrivningar som en bra inläsare tolkar för oss synskadade samt all reklam om redaktionen vill. Bevara människan bakom hantverket taltidningen!

MTM:s oseriösa påstående att talsyntes är ”mer tillgängligt” lurar synskadade och gör inläsare arbetslösa. MTM struntar fullständigt i oss som använder taltidningar och  har redan tagit konstiga beslut rakt över våra huvuden för att själva få behålla sina statliga höga summor. Observera att talsyntes är gratis och inget som MTM ens borde påstå att man utvecklar och framförallt inte ska ha hög statlig budget för. De strävar mot monopol.

Vi är glada för de inläsningar som finns kvar där riktig inläsare används. MTM verkar vilja krossa de få sista riktiga produktionerna enbart för egen vinning. Vi hoppas att LO Mediehus tar ansvar och inte går på MTM:s lobbyverksamhet.

Sofie Eriksson, synskadad

Fotnot: MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, lyder under Kulturdepartementet.