Regeringen fattade idag beslut om att skärpa reglerna för bemanning på särskilda boenden. Genom ett tillägg i socialtjänstförordningen slår man fast att där ska finnas personal som kan rycka in ”utan dröjsmål”.

Bra, tycker PRO och hjälper i ett pressmeddelande regeringen på traven med vad man menar är den enda rimliga tolkningen av vad detta betyder i praktiken.

– Den nya skrivningen förpliktigar. För PRO är det självklart att ”utan dröjsmål” betyder tillräckligt med personal, dygnet runt, så den äldre får omedelbart stöd och hjälp. Det handlar om trygghet och säkerhet för den boende men också för de anhöriga. Det här blir ett tillitstest för kommunerna, säger ordföranden Christina Tallberg.

Beslutet gäller en bestämmelse i Socialtjänstförordningen och regeländringen kommer att träda i kraft den 15 april.