Modellen ”Vita jobb” som tillämpats i Malmö under flera år kommer nu till Stockholm. Syftet är att motverka svartjobb och social dumpning, och i modellen har facket en viktig roll, då det är fackliga kontrollanter som går in som konsulter till kommunerna för att rapportera brister hos företag som kommunen anlitar.

Svenskt Näringsliv har ifrågasatt modellen och anmält till Konkurrensverket, som inte fann några problem, utan tvärtom uttalade att granskningen behövs.

I Stockholm medverkar bland andra representanter för Byggnads Stockholm-Gotland med att starta ett pilotprojekt för regionen.

– Fördelen med fackliga kontroller är att vi redan har god kunskap om arbetsrätt, arbetsvillkor och löner. Vi har dessutom tillgång till alla avtal, säger ordföranden Lars Holmström till regionens nyhetsbrev Helt Enkelt.