Finns det jobb på din arbetsplats som inte blir gjorda? Mejla oss i så fall. Det uppmanar nu Fackförbundet ST sina medlemmar. Planen är att skicka en lista med förslag på beredskapsjobb för nyanlända till regeringen.

ST välkomnar regeringens förslag om 1 000 nya praktikplatser i staten för nyanlända. Men mycket mer behövs, menar förbundet, som på twitter efterlyser kreativa förslag.

Som jämförelse nämner ST att det under 80-talet fanns cirka 60 000 beredskapsjobb, för att möta ungdomsarbetslösheten.

Förslag och idéer kan skickas till staben@st.org