VARBERG 2016-01-29 Whiskey Trio i regn och dis i hamnen i Varberg. Det Panamaflaggade fartyg som ertappats med undermÂlig s‰kerhetskultur kan komma att bli kvar l‰nge i hamnen i Varberg. Whiskey Trio, med bland annat explosiva varor i lasten, har varit fˆremÂl fˆr en fortsatt inspektion och sÂv‰l gamla som nya brister uppt‰cktes. - Det handlar om underhÂllsrutiner som lett till tekniska brister och om s‰kerhetskulturen ombord, s‰ger Tomas ≈strˆm p Transportstyrelsen. - Nu ‰r det upp till fartyget att Âtg‰rda bristerna innan vi kan gˆra en avsyning. Innan detta har skett kommer fartyget inte att f l‰mna Varberg, och det kan drˆja. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090

Foto: Johan Nilsson/TT

Fartyget Whiskey Trio kan trots att nya brister upptäcks vara på väg att få lämna Varbergs hamn, där hon legat i ett par veckor. – De har åtgärdat de värsta bristerna, men samtidigt hittade vi nya, säger Tomas Åström, på Transportstyrelsen, till tidningen Transportarbetaren.

Nu är det Panama där fartyget är registrerat som ska avgöra om fartyget kan lämna Varberg, kanske redan idag, trots de nya brister den svenska myndigheten har upptäckt.

– Vi hittade ett branddetekteringssystem och ett länssystem som var ur funktion, berättar Tomas Åström. Båda de bristerna skulle kunna avhjälpas med regelbundna ronder ombord. Om flaggstaten godkänner detta accepterar vi det också, säger han till tidningen.

Whiskey Trio ligger vid kaj i Varbergs sedan snart två veckor. Lasten, bland annat raketer och ammunition har lastats över på två andra fartyg.

– Vi övervakade vilka fartyg de skulle använda genom våra datasystem och vi bedömde att de var bra, säger Tomas Åström.

De flesta besättningsmännen på Whiskey Trio har lämnat fartyget och flugits hem. Det var en sjöman som larmade Transports Göran Larsson som missförhållandena ombord avslöjades.

LÄS OCKSÅ:

Redare vill förbättra ranking

Skandalfartygets destination okänd

Ägaren till skräckskeppet: ”Facket överdriver”

Fartyg med vapen i lasten stoppat i Varbergs hamn