Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Ekonomin fortsätter växa i Indien. Landet befäster allt mer sin roll som den stora växande ekonomin i Asien.

Sista kvartalet 2015 var tillväxten i den indiska ekonomin 7,3 procent och i år spås den bli ännu högre – 7,6 procent, rapporterar Financial Times.

Det kan jämföras med Kina där tillväxten allt mer avtar. Förra året var var den 6,9 procent, vilket är den lägsta tillväxt landet haft på 25 år.

Det finns flera förklaringar till den indiska tillväxten. En är det låga oljepriset. Som stor importör har landet tjänat på de stora oljeprisfallen. En annan är att befolkningen fortsätter att öka. Inom fyra år tros Indien ta över som världens folkrikaste land.

I dag bor de strax under 1,3 miljarder invånare i Indien och drygt 1,3 miljarder i Kina