Det handlar om en grupp på drygt 20 000 personer. De är 18—24 år och har som högst avslutad grundskola bakom sig. Deras möjligheter att få jobb blir allt sämre jämfört med de drygt 50 000 jämnåriga, med gymnasieutbildning, som också söker jobb. Detta har även Arbetet skrivit om.

Även för arbeten som egentligen inte kräver gymnasium sorteras ansökningar från lägre utbildade bort. Gymnasieexamen ses allt mer som en allmän kvalitetskontroll, menar Mikael Sjöberg.

– Det har spetsat till sig i och med att man väljer att sortera på det här sättet från arbetsgivarnas sida. Och skulle man få ett jobb är det ändå väldigt stor risk för arbetslöshet när det tar slut, säger han.

Situationen analyseras i en rapport från Arbetsförmedlingen, som också beskriver höstens flyktinginvandring.

– Andelen med bra utbildning var något högre än den varit under en period. Samtidigt kom det såpass många att antalet med svag utbildningsbakgrund ändå blir stort, och vi utgår från att det kommer att öka, säger Mikael Sjöberg.

En tredje kategori i rapporten är unga med funktionshinder som också drabbats av allt fler långa arbetslöshetsperioder. Generellt så spretar det allt mer inom gruppen unga arbetssökande.

– Ungdomar kan ibland tro att det är omöjligt att få jobb, och föräldrar accepterar deras arbetslöshet, men har du en gymnasieutbildning har du mycket goda chanser till jobb, betonar Mikael Sjöberg.

Han efterlyser fler så kallade enkla jobb, men menar att den övergipande ambitionen måste vara att alla ska klara en gymnasieutbildning.

– Vi kan se behoven och beskriva hur viktigt det är, sedan måste utbildningssektorn ta över och designa sina system så att de svarar upp mot moderna behov, säger Mikael Sjöberg..

TT: Det gör de inte i dag?
– Nej, jag anser att utbildningssystemen har problem. Vi har för många avhopp från både grundskola och gymnasieskola, och skolresultaten faller.

Ung och arbetssökande

• Andelen unga som varken jobbar eller pluggar har minskat på senare år.

• I slutet av 2015 var andelen 8,7 procent, mot 9,3 procent ett år tidigare.

• Arbetslösheten kan dock räknas fram på olika sätt, och diskuteras ofta.

• Klart är att utvecklingen inom handel och restaurang har gynnat unga.

• Vilka grupper som inte hänger med är också tydligt: Funktionshindrade, utomeuropéer och unga utan gymnasieutbildning.

Källa: Arbetsförmedlingens rapport Perspektiv på ungdomsarbetslösheten