Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Public service-medier i Polen har blivit mer EU-skeptiska och regeringsvänliga sedan den nya kontroversiella medielagen infördes, hävdar experter.

Wieslaw Godzic, sociolog inriktad på medier, säger att det inte går att ta miste på att tonen hos det statligt ägda tv-bolaget TVP har förändrats, bara några veckor efter det att den nya medielagen klubbats igenom.

– Det hela smakar manipulation, säger han.

Som exempel nämner Godzic ett positivt porträtt av en ny polischef, utsedd av det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Intervjun med den sparkade företrädaren var däremot föga smickrande och mer eller mindre obegriplig.

Lagförslaget undertecknades av den polske presidenten Andrzej Duda den 6 januari.  Foto: Czarek Sokolowski/AP-TT

Lagförslaget undertecknades av den polske presidenten Andrzej Duda den 6 januari. Foto: Czarek Sokolowski/AP-TT

Även en Västdiplomat, som uttalar sig anonymt, vittnar om att TVP:s rapportering har ändrat karaktär.

– De senaste veckorna har vi bevittnat en väldigt kritisk ton gentemot Europeiska unionen, särskilt när det gäller migrantkrisen, säger diplomaten.

Rapporteringen i den polska statliga radion ska också ha förändrats, men på ett mindre märkbart sätt.

Den nya medielagen ger regeringen ökad kontroll över de statliga medierna och har mött hård kritik från bland annat EU. Flera TVP-chefer har bytts ut sedan lagen infördes.

TT