STOCKHOLM 20080611 Bilverkstad. En upphissad bil. Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX / Kod 10010

Foto: Janerik Henriksson/TT

Motorbranschen växer – men intresset för gymnasiets fordonsprogram är svagt. Landets bilverkstäder kan få svårt att rekrytera mekaniker och tekniker de kommande åren.

Nästan 5 500 personer behöver nyanställas inom motorbranschen de kommande tre åren. Det visar årets upplaga av Tempen på motorbranschen, en årlig rapport som tas fram av motorbranschens yrkesnämnder och som bygger på enkäter med ett urval av branschens 4 500 företag.

Jämfört med förra året har rekryteringsbehovet ökat med tio procent. Behovet av nyanställningar är stort i alla yrkeskategorier: personbilsmekaniker och personbilstekniker, lastbilsmekaniker och lastbilstekniker, bilskadereparatörer, lackerare, reservdelsspecialister med flera.

Det stora rekryteringsbehovet beror dels på att branschen växer, dels på att många anställda går i pension de närmaste åren.

Samtidigt har intresset för gymnasiets fordonsprogram – liksom för de yrkesinriktade gymnasieprogrammen över huvud taget – minskat flera år i följd.

Flera företag beskriver i rapporten stora svårigheter att hitta utbildad personal. De är också frustrerade över att gymnasieutbildningen inte har hängt med i den tekniska utvecklingen. Medan gymnasieskolorna främst lär eleverna att förstå mekanik ökar behovet at kunskaper i elektronik, eftersom all felsökning i dag ser via dator.

– Vi måste fortsätta att utbilda eleverna under lång tid efter att de har gått ut gymnasiet, säger Jonas Hedman, platschef och vice vd på TKBM söder om Stockholm, en verkstad som arbetar med plåt- och lackskador.

– Regeringens satsning på yrkesutbildningar är ett steg i rätt riktning, men mer behövs då behovet hos arbetsgivarna är akut, säger Caj Luoma, vd i Motorbranschens yrkesnämnder.

Redan 2006 låg fordonsprogrammet i topp när LO undersökte hur många av yrkesprogrammens elever som har jobb tre år efter utbildningen. 2014 undersökte LO på nytt i vilken mån yrkesutbildningarna leder till jobb, och än en gång hamnade fordonsprogrammet i topp.

LÄS OCKSÅ:

Arbetsdagen: ”Inget jobb är det andra likt”