Foto: Johan Nilsson

Foto: Johan Nilsson

Svensk Pilotförening (SPF) varslar om övertidsblockad och blockad mot nyanställningar mot det brittiska flygbolaget Flybe, ett företag som opererar som underleverantör till SAS.

SPF har sedan i höstas förhandlat med det brittiska bolagets moderbolag om att teckna kollektivavtal för sina anställda, men bolaget har enligt SPF vägrat gå med på det.

Framförallt vill företaget inte teckna avtal som ligger i nivå med villkoren för svenska piloter när det gäller till exempel semester, arbetstider och löneutveckling.

Flybe menar att deras avtal med SAS inte ger utrymme för att anställa piloter i enlighet med vad som gäller för svenska regionalflygpiloter. Varslet träder i kraft den 15 februari.

Medlingsinstitutet har utsett tre medlare: Jan Sjölin, Bengt Huldt och Katarina Novak till medlare i konflikten.

SPF är en fristående facklig centralorganisation för alla civila yrkespiloter. Förbundet har 1900 medlemmar och avtal med 25 flygföretag.