STOCKHOLM 20151208 LO:s ordfˆrande Karl-Petter Thorwaldsson Foto: Janerik Henriksson / TT / Kod 10010

Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Janerik Henriksson/TT

LO berömmer regeringen för att den infriar sina löften. Men samtidigt är facket kritiskt mot att politikerna inte satsar ordentligt på att ordna bostäder som LO-medlemmarna har råd med. Dessutom vill LO se större satsningar på infrastrukturen.

– Debatten om politiken är helt förvirrad. Borgarna pratar hela tiden om att fälla regeringen I stället borde politikerna ta tag i de problem som finns och söka överenskommelser för att finna lösningar, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Han säger att mycket av det som händer i Sverige hamnar i skymundan. Hans beskrivning är att mycket blivit bättre det senaste året. Arbetslösheten sjunker. Tillväxten är hög.

Dessutom pekar han på att regeringen höjt a-kassan och tagit bort den bortre parentesen i sjukförsäkringen.

– Regeringen satsar på rejäla yrkesutbildningar för arbetslösa. Det funkar väldigt bra. Det är en jätterolig utveckling. En effekt är att andelen visstidsanställda sjunker eftersom det är svårare att hitta arbetskraft och då blir arbetsgivarna mer försiktig med sin personal, säger han.

Dessutom lyfter Karl-Petter Thorwaldsson fram att regeringen lyssnat på facken bland annat genom att tillsätta en utredning om överskottsmålen och ta bort principen att satsningar måste finansieras krona för krona.

Men samtidigt är han kritisk mot att regeringen inte ser till att få fart på bostadsbyggandet och satsa på infrastrukturen.

Han säger att många LO-familjer har svårt att hitta bostad eftersom det byggs alldeles för få billiga hyresrätt. Många LO-medlemmar som arbetar i storstäderna har inte möjlighet att bo där utan måste pendla långt.

Facket anser att staten investerat för lite i infrastrukturen under lång tid. Ett resultat är att det kan vara svårt att ta sig fram med kollektivtrafiken. Det gör att många har svårigheter att få vardagen att fungera.

Fackets hyllning av regeringen kommer sedan flera opinionsundersökningar visat rekordlågt stöd för regeringspartierna. Karl-Petter Thorwaldsson säger att han vill ha balans i debatten.

Hans förklaring till att regeringspartierna tappar stöd är debatten i media och oron över flyktingarna som kommit till Sverige.

Problemet med mediedebatten är enligt honom att den bara handlar om regeringsfrågan och den ger politiken ett löjets skimmer tycker han. LO:s ordförande säger att oron över flyktingarna är berättigad för än har politikerna inte funnit någon väg att få de nyanlända att komma in i samhället.

Nyckeln är enligt honom att få in flyktingarna på arbetsmarknaden och där har fack och arbetsgivare en viktigt roll.