Annie Lööf. Foto: Anders Wiklund/TT

Centerledaren Annie Lööf uppmanar fack och arbetsgivare att sluta särskilda avtal för nyanlända med betydligt lägre löner än de ingångslöner som gäller i dag.

Till Sveriges Radio säger Annie Lööf, som gör tillfällig comeback från sin föräldraledighet i samband med Centerpartiets kommundagar, att ”vi riskerar att så inför ett mycket stort utanförskap som blir ohanterligt”.

– Situationen är ju akut och unik, och vi måste ju göra allt som går för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden, säger Annie Lööf.

Centerpartiet, som står för en liberalare migrationspolitik än övriga allianspartier, har länge hävdat att kraftigt sänkta ingångslöner är det bästa sättet att hjälpa såväl invandrare som ungdomar in på arbetsmarknaden.

Den senaste tidens våg av asylsökande har fått fler att ansluta sig till den linjen, även tongivande ekonomer som Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler.

Och Liberalernas partiledare Jan Björklund stämde in i en intervju i Dagens Industri i förra veckan. Då hade Svensk Handel krävt frysta ingångslöner i sina avtal med fackförbundet Handels med det uttalade syftet att underlätta för nyanlända att få jobb.

Annie Lööf tänker sig alltså särskilda avtal för nyanlända. Där skulle inte bara löner, utan även bestämmelser om arbetstid och semester kunna skilja sig från dem som gäller i kollektivavtal för andra anställda, resonerar centerledaren, som pekar ut servicenäringarna och byggbranschen som lämpliga områden för de särskilda avtalen.

Malin Ackholt, avtalssekreterare i Hotell- och restaurangfacket, ser inga möjligheter att sänka ingångslönerna i förbundets avtal. Och inget behov:

– Vi arbetar i en internationell bransch där arbetsuppgifterna ser exakt likadana ut i hela världen, säger Malin Ackholt. Att laga mat i Syrien går till på samma sätt som i Sverige. En nyanländ kock kan redan från början göra samma arbete som en som bott länge i landet. Då ska samma villkor gälla.

– Det viktiga för att nyanlända ska komma i arbete snabbare är att handläggning av ansökan om uppehållstillstånd och undervisning i svenska skyndas på, så att de nyanlända kan söka jobb.

I det dominerande avtalet inom hotell- och restaurangbranschen är ingångslönen för en 18-åring 15 336 kronor för heltidsarbete. För en 19-åring är ingångslönen 16 754 kronor, och från och med 20 års ålder och uppåt är den 20 220 kronor. En stor del av de anställda i branschen arbetar deltid, och en stor grupp skulle vilja gå upp i arbetstid.