OBS uppdragsbilder till LO-tidningen. Lund 2009-03-16 Maria Stanfors docent p Ekonomisk-historiska institutionen p Lunds universitet. Maria har skrivit om Saltsjˆavtalet ur ett genusperspektiv. Foto:Stig-≈ke Jˆnsson / SCANPIX / Kod 70040

Maria Stanfors. Foto:Stig-Åke Jönsson/TT

Det moderna arbetslivet ställer nya krav på lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet. Delningsekonomi – exempelvis taxiföretaget Über eller privat uthyrningsverksamhet – och utländsk arbetskraft på kortare kontrakt i landet är några exempel där arbetsmiljöreglerna som de sett ut hittills inte riktigt räcker till.

Nu har regeringen utsett tidigare chefsjuristen vid Medlingsinstitutet, Kurt Eriksson, till utredare i frågan. Enligt kommittédirektiven ska han också se över om de regionala skyddsombudens uppdrag kan utökas, så att de även får tillträdesrätt till arbetsplatser där facken saknas medlemmar.

Professor Maria Stanfors får uppdraget att leda den andra nya utredningen som ska hitta en redan befintlig myndighet eller ett lärosäte där ett nationellt centrum för arbetsmiljöforskning kan placeras. Hon ska också titta på finansieringslösningar inom redan befintliga ramar eller med hjälp av andra aktörer på området.

LÄS OCKSÅ:

Arbetsmiljön ska förbättras med dialog