Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Norge har nått en överenskommelse med Ryssland om vad som ska hända med personer som fått avslag på sina asylansökningar. Det handlar om personer som kommit till Norge via gränsövergången Storskog vid Kirkenes.

Drygt 5 500 flyktingar kom till Norge den vägen under fjolåret. I januari sade Ryssland nej till att ta emot återvändande via Storskog.

Efter förhandlingar på tjänstemannanivå på onsdagen är Ryssland redo att ta emot 200—300 personer och kräver att avvisningarna ska ske med flyg.

Ryska myndigheter anser nu att en del praktiska problem har undanröjts och personer som har uppehållstillstånd där kan få återvända med flyg.

Det var tjänstemän från det norska justitiedepartementet och utrikesdepartementet som träffade företrädare för det ryska migrationsverket.

TT