Seko klubb 111 som organiserar anställda inom tunnelbanan i Stockholm uttrycker sitt fulla stöd och solidaritet med den generalstrejk som anordnas över hela Grekland den 4 februari.

Det som sker i dag i Grekland är total ödeläggelse av det sociala försäkringssystemet och den kvarstående välfärden.

Nu senast med en rejäl försämring av pensionssystemet som kommer att ställa ett stort antal arbetare inför en ekonomisk ravin. Vi motsätter oss den privatiseringsiver som åläggs av den sk trojkan.

Vi vill också uttrycka solidaritet till de fattiga bönder som under dagar har ockuperat motorvägarna runt om i Grekland i protest mot de EU-direktiv som driver dem från sin mark och möjligheten att bedriva sitt arbete.

De står också inför faktumet att få sina pensioner och tillgångar krympta.

Jannis Konstantis, ordförande

Olle Persson, sekreterare