STOCKHOLM 20091016 - En servitˆr med en bricka i restaurangkˆket p krogen Le Rouge som ‰gs av Melker Andersson. I bakgrunden Shanit Jakob. Bilder till en artikel i LO-tidningen. Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX / Kod 10010

Foto: Janerik Henriksson, Alijaz Rahi/TT. Bilden är ett montage.

En elefanthona eller ett par elefantungar. Så pass tungt lyfter en servitris under en arbetsdag. Det visar en utredning av Arbets- och miljömedicinska kliniken i Linköping.

Till kliniken kom en servitris med allvarlig värk. När hon utreddes kunde den inblandade ergonomen och överläkaren konstaterar att  hennes arbetsdag motsvarade att lyfta en elefant.

Servitrisen hade ganska vanliga arbetsuppgiften. Ena sekunden bar hon ut fyra tallrikar, den andra två plankstek, sedan ned i källaren efter en drickaback innan hon plockade ur diskmaskinen.

– Många moment som vart och ett inte är så tunga kan tillsammans bli mycket påfrestande för kroppen, säger ergonomen Charlotte Wåhlin till Hotellrevyn som berättar historien.

­– Särskilt ensidiga rörelser är påfrestande. Man är heller inte lika försiktig, som när det är ett enstaka tungt lyft.

Till det här ska det höga tempot vid servering läggas till. Själva restaurangmiljön är i sig svår  ut arbetsmiljösynpunkt. Trånga lokaler och långa arbetsdagar.

Arbets- och miljömedicinska kliniken inleder sin undersökningar med långa patientintervjuer där man i detalj går igenom individens arbetsdag. Det följs upp med breda intervjuer och besök på arbetsplatsen.

Med dessa metoder kompletterade med enkäter, granskning av forskningsresultat och arbetsprover där patientens belastning i arbetet mäts gör kliniken sedan en samlad bedömning. I det här fallet klargjordes att servitrisens värk berodde på tunga lyft i kombination med stress och liten kontroll över arbetet.

Även arbetsgivaren får en återkoppling i utredningen.

– Vi ger arbetsgivaren en indikation på vad de bör förändra i arbetsmiljön, säger överläkare Ulf Flodin till Hotellrevyn.

Många av patienterna kan återgå i arbetet och berättar om förbättringar på arbetsplatsen. I fallet med servitrisen fick hon värken godkänd som arbetsskada och har idag sjukersättning (tidigare kallat sjukpension).