STOCKHOLM 20151002 PlÂnbok med de nya svenska sedlarna och nÂgra kreditkort och betalkort. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10080

Foto: Fredrik Sandberg/TT

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,2 procent för perioden januari till och med november 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,5 procent och för arbetare 1,8 procent.

Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent, skriver Medlingsinstitutet i ett pressmeddelande.

Siffrorna bygger på ett genomsnitt för januari till och med november månad 2015 jämfört med motsvarande period 2014.

Lönerna för statligt anställda ökade med bara 1,3 procent. Detta beror på att 2015 års lönerevisioner i staten ännu inte blivit klara.

I kommunerna ökade lönerna med 2,8 procent och i landstingen med 2,4 procent.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna bygger på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 29 januari.